Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*INSZY

zaim. przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
lp M. m   inszy
ż   insza
n   insze
D. m   inszego
ż   inszy ||   inszej
n   inszego
C. m   inszemu
ż   inszej
n   inszemu
B. ż   inszą
n   insze
N. m   inszem
ż   inszą
n   inszem
Ms. m   inszem
ż   inszej
n   inszym
W. m   inszy
ż   insza
n   insze
lm M. nmos   insze
D.   inszych
C.   inszym
B. nmos   insze
N.   inszymi
  inszemi
Ms.   inszych
W. nmos   insze
Znaczenia
»inny«
 • – Zaczym i ten konsens ich żadnej wagi nie ma, kiedy to constat, że tamta być mogła, w czym mię naprzód p. Marszałek kor. w Proszowicach upewnił, potym i kilka inszych pp. senatorów, z których niektórzy od posła CJMci, który tu był po sejmie, asekurowani w tym byli. SkryptWojCz II 279.
 • – Do Orszy K. I M. przybył tám nie zástał przepráwionych roth tylko I. M. páná Krákow ludzi 300. páná Woiewody Kiiowskiego rothy vsárskie/ páná Przemyskiego ludzi 900. páná Podskárbiego Nadwor Litew. insze rothy kwarciáne pozad ná nieprzepráwnych lásách w ktorych vrzędnik X. Biskupa Wilen. dowiedziawszy sie/ że zá pánem Hetmánem tymże gościncem ná Ihumeną nástępuie woysko/ mosty pozmiátał y drogi zárąbał. BielDiar Aij.
 • – Miedzy Compeditormi/ wielom był obrány/ Drudzy názad muśieli á ten co przeyrzány. Przed inszymi mieysce miał y swą gorę wyniosł/ Vstąpić inszy muśiał y repulsę odniosł. HofmańPor Aijv.
 • – Trzeciego dniá gdy zamek rewidowano ználeźiono żytá/ owsow/ iećzmionow/ słodow/ szpichlerze kupámi wielkimi násypáne/ y inszey żywności; To iest/ miodow przásnych y pitych/ gorzałek/ másłá/ miąs więdłych/ sádeł [...]. RekupSmol Aiijjv.
 • – [...] tá byłá naprzednieysza przyczyná wszytkich Szpágiow/ y Iáńczárow/ żeskárby wszytkie chćiał wywieść/ y insze przyczyny były/ owo czego Oycowie nászy nigdy niesłycháli. BuntCara A4v.
 • – Pośiłki insze nástępowáły/ á osobliwie I. M. Pan Hálicki z pułkiem swoim [...]. Pogrom B.
 • – [...] Co więźniámi zostáli/ inszych więźniow śiłá/ Przez ktore to znieśienie moc się ich zwątliłá. DobrociesRel B3v.
 • – Powierzył tedy zamysłu swego dwiema inszym/ to iest Stephánowi Szátánowskiemu/ y Ianowi Stołczynie [...]. OpisGal A2v.
 • – [...] ten Narod Polski/ miedzy inszemi Narodámi iest waleczny [...]. NowinyMosk A2v.
 • – [Sułtan Amurat wziął na wojnę] potrzeby rzemiosłá y dźiełá woiennego: a miánowićie/ Námioty wielkie y máłe/ dla siebie y dla ludzi/ y dla koni/ kosztowne y proste/ báwełniáne y płoćienne/ y skorzáne: przytym prochy/ kule zelázne y ołowne/ y kámienne/ łancuchy tákże do dźiał/ y drugie do opasánia obozu miąższe/ dźiałá srogie burzące/ y polne nośne długie/ pułdźiáłká/ hakownice/ orgánki ná kołkách długie/ hárkábuzy/ petárdy gotowe/ dziáłá skorzáne/ dźiáłá drewniánie/ muszkiety/ mozdźierze wielkie y máłe/ iánczárki/ dźidy/ kopie/ coby nád zamiar było [...] y inszych rzeczy wszelákich sroga rzecz y niepodobna/ do liczby y opisánia [...]. StarWyp A2-A2v.
 • – Krol Portugálski krom Luzytánii w Europie, má też insze państwá. BystrzInfGeogr E3.
 • – Jest sam dobrego mienia swoiego sprawcą, y nie insze podaie sposoby do zapomożenia Oyczyzny, nad te ktorych użył do zbogacenia siebie. Monitor 19.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

od przysł.: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
 • Ani Bogu świeczki ani komu inszemu [diabłu] ożoga. PasPam 285.
 • (wariant I):
  Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326.
 • (wariant II):
  Insza barwa; insza strawa/ abo potrawa. KnAd 326.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • powiedzieć się do inszego domu:
 • »podać się za kogoś innego«
  • – Rzeką nato a czemus się powiedział do inszego Domu [...] Temu że by się waszey zbył napasci. PasPam 183.
Związki frazeologiczne

 • w inszej chodzić skórze:
  • – Y ieźli iáko Sóńce, rozum do MIesiącá NIe rządzi? wziąwszy z ziemie, aż do Piekłá strąca. Coz pisać o odmiánie? gdzie się ták náturze Zdało: że niemal, co rok, w inszey chodzim skurze: Ze ieźli się nie widzą, chodć Vr"acie rodzeni, NIe znáią, ták się ciáło w krotylkim czásie mieni. PotPocz 71.
 • zacząć z inszej beczki:
  • – chciałem ią zacząc z inszey beczky OpalKListy 461.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Chłop rádby co tydzień Woytá/ co miesiąc Vrzędniká / á co rok inszego Páná miał. RysProv II, 5.
 • – Grzeczność. 1) Wohlanständigkeit, Höflichkeit, gute Aufführung [...] 1) bienséance; gentilesse, civilité, bonne conduite; politesse, honnêteté [...] § 1) insza stołowa, insza gruntowna grzeczność [...]. T III 431-432.
 • Inszy chárt porwie kotá, nie ten co dogoni. PotPocz 66.
Podhasła

INSZA

w funkcji predykatywnej
Wersja do druku Jak cytować
Harvard Biuletyn PTJ bibtex CSL-JSON

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1650
Znaczenia
»jest czym innym«
 • Insza iest potrzebowáć/ potrzebuiąc prágnąc. Insza bydź w niedostatku/ á przećię on znośić. OpalKSat 141.