POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło PALUSZKOWANIE drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło PAŁACNY
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2009
OSTATEK rzecz. m

Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne:
M.ostatek
D.ostatka
B.ostatek
N.ostatkiem
Ms.ostatku
M.ostatków
B.ostatki
1. »to, co pozostało, reszta«:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. pogotować ostatek koło czegoś: »poczynić ostatnie prace, ostatnie przygotowanie przy czymś«
 • – Tym czasem tam ostatek koło szkut pogotowano. PasPam 280v.
3. »ci, co zostali, reszta (ludzi)«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. ostatki zapustne:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. chodzić na ostatku: »mieć najniższą wartość, najmniejsze znaczenie«
 • – A że słáwa w przod chodzi, żywot ná ostatku, Przyznawam, żem ci winien ieszcze coś w pryydatku[!]? Lecz niech w tak mężnym sercu słábość się nie sciele Ieden tylko iest honor, á Panien ták wiele. CorMorszACyd 159.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201.
przys.
 • ~ Mądremu dość skinąć/ ostátka się domyśli. KnAd 461.

OSTATKI ndm.
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
»ostatnie dni karnawału«:
 • – Sprowadza do Siebie na Ostatki Pannę z Matką y Zoyczymem. PasPam 220v. PasPam 220v.
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. ostatki zapustu:
 • – W ostatki Zapustu Zeniłęm IoMsci Pana Alexandra Tomickiego. PasPam 257.
troj. ostatki zapustne:
 • – Podczas ostatkow zapustnych wydawał P. Iąn Potrykowski Pasierbicę swoię za Pana Macieia Potrykowskiego. PasPam 220.
troj. ostatki dni Bachusowych:
 • – Dopiro na ostatki dni Bachusowych stanąłęm w Bereniczu [Berezynach]. PasPam 173.

DO OSTATKA
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
»do końca, do reszty, zupełnie«:
 • – IoMSC Pan Margrabia Pieńczowski ex bene placito wzi[ął] mi Substancyią y prawie rzec mogę Reliquias nieprzesłuzoney do[o]statka na usłudze tey Rzptey sztuki chleba Oyczystey. PasPam 284.

NA OSTATEK
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
»na koniec, wreszcie«:
 • – Samego co siedział in Persona krola postrzelono na ostatek. PasPam 189v.
 • – Woła krew braci naszych y Oyczyzna ręką ich spustoszona Woła na ostatek NaySwiętsza Panna Matka Boska [...] że ten Narod iest Bluzniercą. PasPam 58.

NA OSTATKU
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
»na końcu«:
 • – Cięszki to zaprawdę Stanowi Senatorskiemu uwazam Paroxyzm kiedy go iuz Oyczymami Iusz Łuszczy bochęnkami y proznemi chlebami iuz na ostatku zdraycami Oyczyzny nazywaią. PasPam 140.
 • – Przy Swiecy zdeymuią wszystek Ornament, a na ostatku y koszulę. PasPam 55v.

W OSTATKU
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
»w końcu, ostatecznie«:
 • – Ia rzekę choc by tez byli y dyiabli to się ia ich nie boię. A wostatku zaniechay cie mię. PasPam 167-167v.
 • – Iatez pewnie takim nie myslę bydz niestatkiem a wostatku niech będzie to Słowo na papirze. PasPam 224v.

Z OSTATKIEM
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
»wreszcie, ostatecznie«:
 • – Widzę że nas rozerwac niemogą poczną wołac wroccie nąm naszych Iechał was pies zostatkiem. PasPam 157.
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)