Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARAFIJA, PAROCHIJA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Warianty fonetyczne: PAROCHIJA, PARAFIJA, *PARACHIJA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp (parochija), SXVI (parafija, parochija), Kn (parafija), T (parafija), L (parafija, parochija), SWil (parochija), SW (parafija, parochija), SJP (parafia)

Nienotowany w słownikach:

Formy gramatyczne
lp M. parochija   || parafija  
D. parafijej   || parochijej  
B. parochiją   || parafiję  
N. parafiją  
Ms. parafijej   || parochii   || parafii  
lm M. parafije   || parochije  
D. parochij  
B. parochije   || parafije  
Ms. parafijach   || parochijach  
Etymologia
z łac. parochia
Znaczenia
»podstawowa jednostka organizacyjno-terytorialna w strukturze Kościoła«
 • – Fárá/ obywátelé do iednego pásterzá náléżący/ Tey to fáry człowiék/ vidé Párafiá. Kn 173.
 • Párafiia/ [...] Accolarum conuentus: sacra vicina: accolatus sacer; paroecia, Curia. Kn 669.
 • – Iest to Párochia wielka/ ták w mieście iáko y po przedmieściách/ y też po wsiách rościąga się cura animarum. PruszczKlejn 28.
 • – Maią ci zakonnicy facultatem á Sacra Sede Apostolica, sibi [...] Ordini, że im wolno Párochie trzymáć/ y Sákrámentá ádministrowáć. PruszczKlejn 60.
 • – Tego roku odprawował się rok święty; to jest: jubileusz wielki generalny. W Krakowie stał przez cztéry miesiące; a w inszych parochiach po cztéry niedziele. WierzbKon 144.
 • – Jeżeli iákikolwiek defectus naydował się, ták w samym człowieku, iáko też y w Rynsztunku, exnunc do teyże Páráfiey, ábo do tey szláchty, ktorzy tákieg[o] wypráwili z niedoskonałym áppáratem, nápiszą. FredKon 70.
 • – Dostało się tedy nąm [...] Miasteczko Sielce [...] a na przystastwo trzy Parafiie Szlachty wszystko ubogiey. PasPam 81.
 • – Lubo wsi gęste y Blisko siebie są ale ich iest y potrzydziesci w Parafiiey. PasPam 81v.
 • – Co do intryg Panien Ołobockich iuz tu muszę z Swiętym Biskupem Salezyuszem mowic Ze wolał bym o kilkudziesiąt Parafiach miec Staranie niz o iednym klasztorze Panienskim Poiąc tego niemogę, co to tam za Status. RadziejKor 118.
 • – A przed tym do Dekanatu Oswiecimskiego te Koscioły y Parochie Nalezały ktore Nizey Opiszane. KomonDziej 140v.
 • – A te Bozą Meke robił nie iaki Iakub Zeluren Kurland Kamieniarz ktory tu mieszkał y Vmarł w Łekawiczy Parochiey Rychwalskiey. KomonDziej 142v.
 • – Ustawicznieśmy w poniewierce, z miejsca na miejsce błękając się, i tu do Wasieciowej parachiej niedawnośmy zaszli. BrzeżOwRzecz 89.
 • – Tego też roku w Województwie Krakowskim we Wsi Wysoka nazwaney w Parafii Cięgowickiey Szlachcianka nieiaka Pani Tymowska urodziła Miasto Dzięcięcia puł zaiąca od głowy a pół ieża od Nóg na zaiącu była na ieżu Kolki ieszcze miekkie. OtwFDzieje 50.
 • – We wsi Ostrzycach Parochią zniozszy, wszystkie z tamtąd dochody, do Tarnogory przeniosł, y inkorporował. NiesKor II 125.
 • – Cáłá Fráncyá liczy [...] Párochii 140000. Abbacyi 1356. męskich. Biáłogłowskich 557. BystrzInfGeogr F1.
 • – Wołam do was, ktorzy Gumná, Szpichlerze nápełnione máiąc, ktorzy moglibyście nietylko Poddánych wászych, ále y cáłą Paráfię, bá y cáły podobno Powiát y Ziemię wyżywić. DanOstSwada V, 16.
 • – Przynajmniej raz w rok około Wielkiejnocy w własnej parochji spowiadać się i tam kommunikować, pod winą kościelną. SapMWilkKutrz 312.
Przenośnie
 • Kościoł ten [...] Sylwester Papież poświęcił, y uczynił Matką wszystkich Kościołow, alias Parafią Swiata Chrześcianskiego, iáko się wydaie z inskrypcyi [...] ná facyacie nápisaney.ChmielAteny II 111