Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŁAŹNIA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
lp D. łaźni  
B. łaźnią  
Ms. łaźni  
lm M. łaźnie  
Znaczenia
1. »kąpiel«
  • – Układłem się spać. Bo własnie potakiey łazni trzeba było wczasu. Nazaiutrz w Stawszy suknie tez iuz poschły. PasPam 67v.
Związki frazeologiczne

  • łaźnię komu sprawić:
  • »pobić kogoś«
    • ~ Większy strach ogarnął Nieprzyjaciela y skonfudował dowiedziawszy się że sąm krol in persona [we własnej osobie] [...] y nie zapomniaw[szy] ieszcze Łazni ktorą im Anno 1673 sprawił pod Chocimęm nad Dnieprem. PasPam 262.
Przenośnie
  • A man u Assaverusa iaką komu inszemu przygotoqwał łaznią, w takiey sam musiał się pocic.PasPam 197
2. »pomieszczenie«
  • – Turcy mieli wygody w tych swoich namiotach Co to y wanny y łaznie zewszystkim iako wMiastach y zaraz przy nich studnie sliczne Cębrowane. PasPam 261.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Bogátego pokutá/ vbogiego łáźnia. RysProv I, 6.