POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło JAJCO drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło JAJECZNY
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 22.03.2016
KTO zaim.

Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne:
kto
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. przen. wyłatać kogo: »zbić kogo mocno, pobić kogo, pokonać«
 • ~ Woyny niesłuszney z nikim niezaczniemy kto znami zacznie przecię się bronięmy kto do nas przyidzie togo wyłatamy A potym mu zas bassarunek damy. PasPam 110v.
troj. wymazać kogo: »skreślić gdzie czyje imię«
 • ~ Skoro tedy na Seymie podano nomina y cognomina tych co zabiiali y tych co byli Zaboystwa Conscii do Infamowania y do trąby y iego tez tam włozono. Ozwali się na to niektorzy Posłowie [...] na coz go tu kłaść kiedy nie zyie y kazano go wymazac. PasPam 186-186v.
troj. wojować kogoś: »pokonać, zwyciężać«
 • ~ Tatarowie [...] Samego Szeremeta wzięli. W Nadgrodę tego że nam moskwy pomogli woiowac. PasPam 108v.
 • ~ Pewnie y ta mała garsc polskiego Woyska nie woiuie nas. PasPam 259v.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. kto w Boga wierzy:
fraz. na waletę zażyć z kim: »zabawić się z kim na pożegnanie«
 • ~ Ia kilka dni tylkom pobywszy u Chorągwie y Nawaletę zazywszy Z dobrą kompanią poiechałęm do domu. PasPam 123.
fraz. zabij kto w Boga wierzy:
fraz. dyjabeł się kogoś będzie pytał: »nikt się nikogo nie będzie pytał, radził«
 • – Wspomni WMMPan sobie przed kimes po Sądzie Pana Marszałka rzekł Diaboł się iuz kogo będzie pytał wprowadziemy tego [sc. kogo] będziem chcieli. PasPam 195.
fraz. kto łaskaw: »kto zechce«
 • – Proszę przynaymniey z piętnascie koni dla kompaniey kto łaskaw abądzcie gotowi kiedy nas tam poczną bic. PasPam 98.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • – Zawsze tęn przegraie kto przyczynę daie. PasPam 89v.
przys.
 • Kto się opsá y o chłopcá nie weźmie/ nieweźmie się y ożonę. RysProv VII, 6.
przys.
 • Dość bogáty/ kto w cnotę nie ubogi. DobrGram 569.
przys.
 • ~ Kto we żniwá pátrzy chłodu/ nácierpi się zimie głodu. RysProv VI, 8.
przys.
 • Dwa kroc ginie, kto swą bronią ginie. JaśDict 116.
przys.
 • ~ Kto po kładkách mądrze stąpa/ ten się rzadko w błocie kąpa. RysProv VII, 5.
przys.
 • Niédospáć trzébá/ kto chcé dostáć (ábo/ dość mieć) chlébá. KnAd 577.
przys.
 • Im kto bogatszy, tym skępszy iest, quo quis ditior, eò tenacior est. WojnaInst 146.
przys.
przys.
 • Kto dobrze broi/ śmierci się nie boi. RysProv VI, 7.
przys.
 • Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v.
przys.
 • Kto dość ma/ więcey nié żąda. KnAd 385.
przys.
 • Kto dobrzé chodzi/ koszt nogámi nágrodzi. KnAd 377.
przys.
 • ~ Kto muruie/ buduie. Kto z drzewá kleci/ ogień w domu nieci. RysProv VII, 1.
przys.
 • Kto chodzi po nocy/ szuka kiiowey niemocy. RysProv V, 8.
przys.
 • Kto nie ma koniá/ niech piechotą chodzi. RysProv 36.
przys.
 • Kto z młodu chodzi iáko stáry/ ná stárość skacze iáko młody. RysProv VII, 2.
przys.
 • Trudno tego wodzić/ kto nie może chodzić. RysProv XV, 7.
przys.
 • Kto z mądrymi chodzi, mądrym będzie, przyiáciel głupich, podobnym im będzie. BirkOboz 74.
przys.
 • Kto nie rychło chodzi/ ten sobie szkodzi. RysProv V, 7.
przys.
 • Kto czéládź wiélką chowa/ i buduié: Ten/ by nawięcey miał/ wnét wyszáfuié. ábo: Drogę do vbostwá sobié gotuié. KnAd 376.
przys.
 • (wariant I):
  Kto ma umrzeć/ i w cébrzé wody utonié. KnAd 381.
 • (wariant II):
  – Ceber, g. cebra. Zober. tinette, sorte d'ouvrage de tonnelier à deux oreilles. § kto ma umrzeć i w cebrze wody utonie, prov. T III 99.
przys.
 • ~ Kto spada z wysoká/ nátrąca boká. KnAd 401.
przys.
 • – Łáská Boża/ dobre zdrowie/ co lepszego niech kto powie. RysProv VIII, ....
przys.
przys.
 • Iáko kto możé broni się. KnAd 302.
przys.
 • Dość/ mieć chlébá/ ile komu trzébá. KnAd 203.
przys.
 • Kto nogami máło chodzi/ językiem/ ábo vszymá sobié nágrodzi. KnAd 390.
przys.
 • Wiecznie nie zyie, kto chodzi. OblJasGór 47.
przys.
 • Kto w dziesiąci leciech/ nie będzie nadobny/ we dwudziestu gładki/ we trzydziestu duży/ we czterdziestu mądry/ w piąciudziesiąt bogáty/ wsześciudziesiąt nabożny/ tedy iuz do śmierci tákim nie będzie. RysProv VII, 7.
przys.
 • Kto chcé drugich mieć powoli/ ma iem też sam czynić g-woli. KnAd 371.
przys.
 • ~ Iest Włoskie prouerbium. Chi spende piu, spende manco. Kto, według potrzeby pieniądzmi dzwoni, Tęn się tez większego kosztu ochroni. HaurEk 20.
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)