POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło ŚLEDZIÓWKA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ŚLEMAK
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2016
*GODZIĆ SIĘ I czas. ndk
Formy gramatyczne:
lm1. os.godzim się
3. os.godzą się
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. jeść się nie godzą:
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
  • Poki chodzim/ poty się godzim. RysProv XII, 5.
Autorka:
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 21.01.2015
*GODZIĆ SIĘ II czas. niewł. ndk
Formy gramatyczne:
godzi się
godziło się
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. niech mi się godzi coś zrobić:
  • ~ [...] á ták gdy y obfite swoie W.M. Páństwu przezemnie [rodzice] przydáią błogosławieństwo, niech się też y mnie godzi Wujowskie przyłaczyć Vota, żebyś W.M. Pán z nowo nábytym przyiácielem w długi wiek pomyślnych zazywał pociech [...]. DanOstSwada II, 19.
troj. niechaj godzi mi się coś zrobić:
  • ~ Dawnieysze to rzeczy, niechay bliższe godzi mi się wspomnieć, co Dziad moy czynił dla Rzeczypospolitey, y dla przysługi S.pámięci Oyca Krola I.Mci osobliwie pod Moskiewskie, Inflandskie Expeditie, Orszakámi niemáłymi ludzi stáwiáiąc, Corągwie, Pułki, własnym kosztem záciągnione, ná usługę tego Krolá. I.Mci y Rzeczypospolitey posyłáiąc. LubJMan 5.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
  • – Przedtym mowiono nie masz w kárczmie Páná/ Y godziło się chłopku pić do ráná. LamChłop A4.
przys.
  • Chłopá ná Páná nie godzi się wsadzáć. RysProv II, 9.
Autorka:
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)