Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JEZIORO

rzecz.
n
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   jezioro
B.   jezioro
liczba mnoga
M.   jeziora
B.   jeziora
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Pod tenże [kościół] tám/ iezioro podstąpiło błotne/ Gęstą zárosłe wierzbą. OvOtwWPrzem 447.
  • – Zowie się tęn klasztor iezeli dobrze Pamiętam Uraniburgum strukturą cudownie piękną y wMieyscu bardzo spokoynym do obrony bogo oblewa srogie iezioro nakształt morza ze trzech stron z Czwartey Strony tylko przystęp. PasPam 77v.
  • – Nie świniami Korab swoy ani ziemiopłazy, ładuy: grzechy to znaczy [...] Owieczki y Baranki niechay się prowadzą. Te tylko w niebo, insze do ieziora siarki, Bo do ofiar nie uydą, wezmą z tobą z Arki. PotPocz 135.
  • – Diabeł wrzucony iest w iezioro ogniste y siarczyste gdzie bestya y falszywi Prorocy męczeni będą dzień y noc. BystrzInfCosm A4.
  • Ieziora znacznieysze w Abissyńskim państwie są Zaire, Zembre, Zafftan, Nigrys. BystrzInfGeogr D1v.
Podhasła

JEZIORO


Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
składnik nazwy geograficznej hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Y z [s]tolice [Moskwy] za białe Iezioro uciekali. PasPam 119v.
Przenośnie
  • Juz Panowie wolscy za białe Ieziora swoie wyrugowali dostatki.PasPam 115