Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

ŚWIECKI

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy gramatyczne
lp M. m   świecki
ż   świecka
D. m   świeckiego
ż   świeckiej
C. ż   świeckiemu
lm D.   świeckich
N.   świeckiemi
Znaczenia
»doczesny, ziemski«
 • – Kto by kolwiek lata Swoie tym tylko pędził zamysłęm aby ie samemi pieszczoney Swieckiey Marnosci mogł wytuczyc delicyami [...] ze wszystkich nimal wiecznymi [czasu] [zam. czasy] wyzuwa [sie] szczęsliwosci. PasPam 281-281v.
 • – Szczęsliwy kogo te pochlebne roskoszy Swieckich nie ułowiły Fawory. PasPam 281v.
 • – Śmieciami nasze herby, hańbą świecka sława, Brednia w niebie szlachectwo i jego Śreniawa. PotFraszBrück II 139.
 • – Zyczyłbym ná Piotrowę Łodź Xięży pámiętáć, A świeckiemi bredniámi nazbyt się nie pętáć. PotPocz 88.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • świecki ksiądz:
 • »kapłan diecezjalny«
  • – [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
 • księża świecka:
  • – Chćiał P. Pleban ohydzić Iezuity wprzod stanom szlácheckim/ przez máiętnośći źiemskich mięnie/ chciał ohydźić dáiącym swe syny do szkoł ich/ przez drogość náuki/ teraz chce ie powádźić z zakonámi y kśiężą swięcką. SzemGrat 16.
Podhasła

ŚWIECKI
rzecz

w funkcji rzeczownika

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1656-1688
Znaczenia
»o człowieku: nie duchowny«
 • Swiecki Swieckiemu moze tez czasem powiedzieć per parabolas [przez przypowieści]. PasPam 144v.
 • – Zaden z Hetmanow ani z Prywatnych Ludzi [...] z Duchownych y Swieckich [...] zemsty praetendować nie będzie. PasPam 211-211v.