Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*WYNAŁOŻYĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, L, SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, SJP

Formy gramatyczne
lp m 1. os. -m wynałożył  
ż 3. os. wynałożyła  
lp ż 3. os. wynałożyła była  
lp 1. os. wynałożę  
2. os. wynałożysz  
lm 1. os. wynałożemy  
Znaczenia
»wydać, wyłożyć pieniądze lub inne dobra na kogo, na co«
Rekcja: co; na co

  • ~ Ale Sámárytan niektory jádąc/ przyjáchał do niego: á ujrzawszy/ użalił się go. A przystąpiwszy/ záwiązał rány jego/ á nálawszy oliwy y winá/ y włożywszy go ná bydlę swoje/ wiodł go do gospody/ y miał stáránie o nim. A názájutrz odjeżdżájąc/ wyjął dwa groszá/ y dał gospodarzowi/ mowiąc mu; Miey o nim stáránie; á cokolwiek nádto wynáłożysz/ ja gdy się wrocę oddamci. BG Łk 10, 33-35.
  • ~ Y choćbym wynáłożył ná żywność ubogich wszystkę májętność moję/ y choćbym wydał ciáło moje ábym był spalony/ á miłościbym nie miał; nic mi to nie pomoże. BG 1Kor 13, 3.
  • ~ Wszystkiego złotá wynáłożonego ná sámę robotę/ ná wszystkę robotę świątnice (ktore złoto było podárkowe) było dziewięć y dwádzieściá talentow/ siedm set y trzydzieści syklow/ według syklá świątnice. BG Wj 38, 24.
  • ~ Tedy niektora niewiástá ktora cierpiáłá płynienie krwie ode dwunastu lat: Y wiele ucierpiáłá od wiela lekárzow/ y wynáłożyłá wszystko co miáłá/ á nic jey nie pomogło/ owszem się jey tym więcey pogarszáło: Usłyszawszy o JEzusie/ przyszłá z tyłu miedzy ludem/ y dotknęłá się száty jego Bo mowiłá: Jesli się tylko dotknę száty jego/ będę uzdrowiona. BG Mk 5, 25-28.
  • ~ A niewiástá ktora płynienie krwie cierpiáłá od lat dwunaści/ y wynáłożyłá byłá ná lekárze wszystko swoje pożywienie/ á nie mogłá być od nikogo uleczona: Przystąpiwszy z tyłu/ dotknęłá się podołká száty jego: á zárázem się zástánowiło płynienie krwie jey. BG Łk 8, 43-44.
Przenośnie
  • Lecz ja [św. Paweł] bárzo rad nákład uczynię/ y sámego siebie wynáłożę zá duszę wászę: áczkolwiek bárzo was miłując/ mniey bywam od was miłowány.BG 2Kor 12, 15
Podhasła

*WYNAŁOŻONY


im. przym. bier.

Formy gramatyczne
lp D. n wynałożonego  
Najwcześniejsze poświadczenie:
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji