Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*PSUĆ, *PSOWAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne
lp 3. os. psuje  
lp m 3. os. psował  
lm mos 3. os. psowali  
nmos 3. os. psowały  
Znaczenia
»czynić co niezdatnym do użytku; niszczyć«
Rekcja: co

  • ~ Gęsi Dzikie włoczyły się całe lato Stadami wielkimi [...] zboza az oganiąno przed nimi bo ie bardzo psowały. PasPam 282-282v.
  • ~ ZaRok albo y prędzey nie Moda, Nietak zazywaią to psuy to przerabiay albo na tandetę day a insze sprawuy. PasPam 79v.
Przenośnie
  • Prosilismy ze by nas tak zastawił aże by nąm wiary niepsował.PasPam 246
  • Obadwa tedy psowali mi do owych konkurrencey fantazyią.PasPam 219v
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

  • Iéden buduié/ drugi psuié. KnAd 308.