Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*WAŻNY

przym.
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
Znaczenia
»mający wagę, znaczenie; istotny«
  • – Pobłogosławią tobie Rodzicy y potym A ieszcze to waznieysze kiedy oboygu Błogosławic będą. PasPam 224v.
Podhasła

*WAŻNA

w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1603
Znaczenia
»jest istotne«
  • – Lecz to nayważnieysza/ áby co poránek oglądał kopytá y podkowy/ iesli róg zdrowy ábo podkowá mocno leży/ więc iesli koń nie smutny/ nie záchorzałli: á skoroby co tákowego postrzegł/ ábo tráfiłliby mu się iáki przypadek zły/ bądź w oko vderzenie/ bądź splecenie/ bądź zwinienie członká/ bądź obráżenie od drugiego koniá/ áby zárázem prawdźiwie stárszemu to oznáymował nic nie táiąc: gdyż snádniey káżdą rzecz leczyć zá świeżá by naygorszą/ á zástárzáły y naymnieyszy vraz strudná porátowáć. DorHip I F3v.
  • – Iáko tey, z ktorey wielkiego IMIENIA nie tylko powagę y cenę tym kartkom otrzymać mogę; ále oraz (co u mnie ważnieysza) z twey gorącey do Boskich y zbáwiennych vwag ochoty, żywy innym przykład, iáko wdźięcznego w tey Swiętey DRODZE Przewodnika naydę. BujnDroga 7 nlb.