Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*WŁADZA

rzecz.
ż
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1627
Formy gramatyczne
lp D. władzej  
N. władzą  
Znaczenia
»rządy nad kim; dowództwo«
  • – Woysko wszystko pod władzą Wiel: Hetmanow swoich iść ex nunc po przeproszeniu IokMsci obowiązuie się. PasPam 210.
  • – Do kazdego z tych ze Poddanych Oycowsskim affektem się przychylaiąc na zadney [zam. żadnych] władzey y zWierzchnosci Krolewskiey ani surowosci Praw [...] zazywać niebędziemy. PasPam 210v.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • władza biskupia (sz. zm.):
    • – [...] do [urzędu biskupiego] przynależy sądzić o práwdzie/ pism tákowych/ y one władzą swą Biskupią potępiáć/ ieśliby złe były/ y ich zákázywáć [...]. SzemGrat 22.
    • – Biskupstwo/ Biskupia władza/ urząd/ godność. Pontificatus, [...] Antistitium, [...] Pontificium. Kn 32.
    • – Biskupstwo/ Biskupia władża/ urząd godność. Pontificatus, Pontificium Wiskupiste/ wałodzia Wiskupo. SzyrDict 17.