Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BYWAĆ

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Znaczenia
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • zwykło bywać:
  • ~ Choć się oto niestarał togo nieraz przy iego [Lubomirskiego] Ludzkosci iak to zwykło bywac w komplementach od Zołnierzow Doboszuiących takie potykały słowa: Tobie zacny Panie trzeba unas bydz krolem Polskim. PasPam 149av.
Związki frazeologiczne

 • w tumultach i buntach bywać:
 • »buntować się, występować przeciwko władzy«
  • – Tak kiedy podłe y płoche Serca Ludzkie wroznych tumultach y buntach, wroznych rozruchach y zawierzuchach, wroznych odmianach y zamieszaniach bywaią, przeto sie naypodleyszemi y naywzgardzienszemi naswiecie wydawaio [!]. SzołHist 11v.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Kto ná morzu nie bywał/ ten dziwow nie widał. RysProv 37.
 • Dobrodziéystwo tréfunkiem dáne/ podło bywa szácowáne. KnAd 181.
 • Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.
 • Łácna tám bywa omyłká; Gdzié się mowi piszé/ siłká. KnAd 369.
 • Łácna tám bywa omyłká; Gdzié się mowi piszé/ siłká. KnAd 369.