Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

SĄD

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, L, SWil, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn (?), T (?), SW (?)

Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • sąd asesorski:
 • sąd burgrabski:
 • artykuły sądów marszałkowskich:
 • »ARTYKUŁ«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • artykuły sądów marszalkowskich:
  • – [Tytuł] ARTYKUłY SĄDOW MARSZAłKOWSKICH, w Krakowie na [...] KORONACYEY KROLA IEGO MOŚCI IANA III. ArtSądMar k. tyt.
 • sąd grodowy:
  • Sądy grodowe. T III 420.
 • sądy chłopskie:
  • DSumma proventus annui [...] fl. 2000. Z ktorey wytrąciwszy na dozorcę, ktory tam gwoli sądom chłopskim i dla dozoru tam i grobli być musi, fl. 200 [...] zostaje rzetelnej intraty wsi przerzeczonych fl. 1500. OpisKról 101.
 • sąd boski:
 • sąd boży:
 • sąd kaptorowy:
Związki frazeologiczne

 • sąd straszny:
 • »sądzenie przez Boga rodzaju ludzkiego przy końcu świata; sąd ostateczny«
  • – Te pracowite ubogich Ziemianinow [plony] y wyssana Substancyia uznasz iakiemić na Sądzie strasznych [zam. strasznym] staną się Instygatorami. PasPam 193.
 • do sądu pociągać:
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Sąd niésłuszny gdzie sam sędzia instiguié. KnAd 1020.