Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

CZOPEK

rzecz.
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI, Kn, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   czopek
D.   czopka
C.   czopku
B. uż. nżyw.   czopek
Znaczenia
1. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Ieżeli chory dla słabości wielkiey Enemy brać niemoże, a na [ma] zatwardzenie, na ten czas czopek applikować się ma. CompMed 494.
2. hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • Czopék ná podniébieniu/ ięzyczék/ [...] Curculio vel Gurgulio, masc. Gorrae. Iuni Caeli [...] aliter hoc voce vtitur. Gurgulio, inquit, Gorr. est caro fungosa oblonga á palato pendens pyramidis forma, vocis modulationi seruiens [...] quia vua morbus ibi crescit. [...] columna [...] Columnella [...] Ligula, siue lingua parua [...] Affectio seu morbus columellae est, inquit Gorrae. cùm inflammatur et intumescit ad instar unius vuae ex botro, et tunc [...] Graecis. Vua Celso et alijs Latinis dicitur. quia vuam forma, colore, mole, refert. quanquam Celsus teste Budaeo vuae nomine non tantùm morbum, sed etiam particulam ipsam carnis appellat. Alexandro autem in Problem, haec affectio [...] columna dicitur. cùm in longum aequaliter intumescit [...] autem, i. vua cùm latiùs in ima parte creuit: Spádnienie czopká/ ociéczenie/ żábá quibusdam. Aliùd est Epiglottis, vide Krtani błonká. Kn 105.
 • – Ięzyczék w gárdlé/ v. Czopék 2. Kn .
 • – Zápalenie ięzyczka, álbo czopká w gárdle iuchą iego płokánie czyniąc, leczy [korzeń kosaćca]. SyrZiel 7.
 • Czopek w gárle spádaiący ná swe mieysce przywodzi [kłącze lubszczy] SyrZiel 105.
 • – Komuby ięzyczek ábo czopek w garle często spadał, ten sok utwierdza go SyrZiel 190.
 • – Języczek ábo czopek w gárdle gniiący goi [ziele srebrnik] SyrZiel 291.
 • – [Marg.] Języczku w gárdle. Czopku w gárdle nábrzmiáłemu. SyrZiel 344.
 • – [Marg.] czopku nábrzmiałe[go]. - Swierzb z słonych wilgotności flágmistych z ciałá spądza, często tym winem nácierány. SyrZiel 354.
 • Czopku ugniłemu. Zębom osłabiałym y chwierocącym [pomaga sok kosmaczka] SyrZiel 908.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • czopek chłodzący:
  • – Záczym gdy nábrzmieią y zápalą się, przykładáć czopki chłodzące y rospędzaiące. PromMed 86.