Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ZAGAIĆ

czas. dk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne
czas przeszły
lp m 3. os.   zagaił
Znaczenia
»otworzyć, zacząć co; zainaugurować«
  • ~ Posyłaią [...] do Arcybiskupa ze by wyiechał na Sessyią y zagaił według prawa. PasPam 231.
  • ~ Zagaił Marszałek Facundissima Oratione. PasPam 242.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

  • bal zagaić:
    • – Sam krol bal tańcem zagaił [...] anfangen, eröfnen als einen Ball. T III 357.