POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DOJMOWAĆ drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DOJRZEĆ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 14.01.2013
ZNOWU, ZNOWA przysł.

Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
Formy gramatyczne:
znowu
znowa
»na nowo, ponownie, jeszcze raz, powtórnie; z powrotem«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. to znowu:
 • – Wziąwszy chleba y masła ktore zawsze ziaszczem stoi to smaruią iedzą to znowu ustaną y robią. PasPam 55v.
 • – Co nas przyniesie wał do Bulwarku to znowu nas impet wody odrzuci na morze. PasPam 67.
troj. jak znowu:
 • – Ukraina wszystka, iak znowu w rebellią. PasPam 197v.
troj. jako znowu:
 • – Nam tedy iako znowu potkać się do Stało. PasPam 106v.
troj. aż znowu:
 • – Stali tedy obadwa szyki godzin zedwie spokoynie [...] az znowu kazali Harcownikowi podpadać y wywabiać ich w pole. PasPam 105.
 • Az znowu idą wczoraisi Porucznicy. PasPam 169.
troj. a znowu:
 • – Nastąpiła mowa oprocederze związkowym [...] A znowu przebacz, Przebacz będziemyc to zawsze pamietać. PasPam 150.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • ON DIT proverbialement, Remonter sur la beste (Rétablir sa fortune, ses affaires ruinées, se remettre en selle) [...] MOWIĄ przysłowiem, znowu wsiąść ná bydlę swoie, postáwić ná nogi szczęście swoie obalone, powstać znowu, porość. DanKolaDyk I, 192.

ZNOWU
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
»w użyciu spójnikowym: także, również, zaś«:
 • – Zły iest związek, Zły znowu y ten kto się związku nie chwyta. PasPam 149.
 • – Samiscie ich natę hardosc wSadzili teraz znowu zaniemi prosicie. PasPam 169.
 • – W Łęczyckiem Woiewodztwie znowu y w Brzeskiem kuiawskiem Intulerunt to ze nąm nie trzeba Bogatego Pana. PasPam 232v.
 • – Turcy mieli [..] Wodki, pachciące [pachnące], W Baniach Aptyczki znowu osobne. PasPam 261.
 • – Obrociwszy się mowi [król] będzie to Curae nostrae zeby WSC w krzywdzie swoiey uko[ntentowanie otrzymał]. Znowu Obozny koronny rzecze. PasPam 285v-286.
 • – Towarzystwo zas per respectum że Szlachta Bracia y znowu zas że daią prowiant aniepowinni by To ich Zasadzili częstowali. PasPam 82.

ZNOWU
Najwcześniejsze poświadczenie: 1656-1688
»w funkcji partykuły wzmacniającej«:
 • – Stanęło tedy Uszyku Woysko My znowu z Woyniłowiczem Na prawe Skrzydło. PasPam 103.
 • – Miałęm tez nadzieie in testimoniis kompaniey tez naszey ktorzy pod tym znakiem Pana Piekarskiego zostawali Z nową[!] zemną pod tą Chorągwią Pana kasztelana Lubelskiego słuzyli Pan Olszowski Iąn y pan Ięd[r]zey Zaręba. PasPam 114v.
 • – Owi Infamisowie Poniewierali się az dodrugiego z nowu Seymu. PasPam 186v.
 • – Nasi tez Polacy co tego byli nabrali to znowu iak kazano iść do Węgier powyrzucali zwozow. PasPam 260v.
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)