POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło TĘPO drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło TĘSKNIĆ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 08.03.2016
PODOBNY, PODOBIEN przym.
Słowniki: SStp (podobny, podobien), SXVI (podobny, podobien), Kn (podobny), T III (podobny, podobien), L (podobny, podobien; XVI-XVIII), SWil (podobny, podobien), SW (podobny, podobien), SJP (podobny) notują
Formy gramatyczne:
lpM.mpodobny
żpodobna
npodobne
D.mpodobnego
żpodobnej
npodobnego
C.mpodobnemu
npodobnemu
B.mżywpodobnego
nżywpodobny
żpodobną
npodobne
N.mpodobnym
żpodobną
npodobnem
Ms.mpodobnym
żpodobnej
npodobnym
lmM.mospodobni
nmospodobne
D.podobnych
C.podobnym
B.mospodobnych
nmospodobne
N.podobnymi
podobnemi
Ms.podobnych
lpM.mpodobniejszy
żpodobniejsza
npodobniejsze
B.mnżywpodobniejszy
żpodobniejszą
N.mpodobniejszym
lmM.nmospodobniejsze
B.nmospodobniejsze
N.podobniejszemi
Ms.podobniejszych
lpM.mnajpodobniejszy
nnapodobniejsze
N.mnajpodobniejszym
lmN.najpodobniejszymi
lpM.mpodobien
1. »taki, który ma pewne cechy wspólne z kimś lub czymś innym«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. i tym podobny:
 • – Oto tymi swymi Antidotami/ Elenchami/ Apokkrisisami/ Lamentami/ Antigraphami/Azariaszami y tym podobnymi na krew Bratnio podżogami [straszą mnisi]. SmotEx 4v-5.
 • – Tacy odzywali się ad Regnandum konkurrenci Iak Pan kasztellan Woynicki iak Pan kasztellan Gnieznienski y insi tym podobni. A to tez y ia konkurrent. PasPam 188.
 • – Często okázya przypada w gospodárstwie wiadomości o wadze intratnych rzeczy, Woskow, Łoiow, Wełny, Cyny, y tym podobnych, ktore máłymi gwichtámi zważyć się nie pozwolą. SolArch 28.
 • – Sol to ma iż zbyteczną wilgotnością trawi, y samo mięso ściska. Záczym iż mięso zaięcze y tym podobne, sámo iuż iest suche, gdyby ie násolił nicby nie wáżyło. TylkRoz 235.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Począték dobry/ koniéc miewa podobny. KnAd 865.
przys.
 • Kto z mądrymi chodzi, mądrym będzie, przyiáciel głupich, podobnym im będzie. BirkOboz 74.
przys.
 • Obmowcę pokątnego/ żmij pisz podobnego. KnAd 749.
przys.
 • Przyiaźń się tám mocna stáié/ gdzié podobne obyczáié. KnAd 969.
przys.
 • GOUTTE [...] PODOBNI do siebie iák dwie krople wody iedna z drugą. DanKolaDyk II, 93.
2. »taki, który się do czegoś nadaje«:
3. »taki, jaki powinien być; taki, który wyróżnia się czymś pozytywnym«:
4. »prawdopodobny, możliwy«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. rzecz podobna (sz. zm.):
 • Rzecz mało podobna takiej sumie być w skarbie na jeden raz w nędznem państwie. NiemPam 229.
 • – [Herod o Chrystusie] Jesli/ pry/ podobna rzecz: iesli to prawdziwie/ W dzieiách Oycá moiego pomnię nápisáno: Zeby dla tego człeká pomordowáć miano/ Ták wiele niemowlątek v piersi niewinnych! RożAPam 44.
 • – Lecz to rzecz podobnieysza/ iż to zacne dzieło [obróbka żelaza]/ Záraz wynálezione po Potopie było. RoźOff D3v.
 • – Co strony karety, moja panno, nową cale mi tu zrobiono w Żółkwi; bo gdzież to rzecz podobna była w karetce małej jeździć sukiennej nadstarzałej, a konie do niej jedne, coś Wć kupiła, a drugie tureckie, pewnie stojące się dwa tysiące. SobJListy 263.
troj. do wiary podobny (sz. zm.):
 • – Pomięszał nam fantazyą powieścią swą, mało jednak podobną do wiary. NiemPam 268.
 • – [...] Przybywa Młodź kwitnąca/ á wozy/ y konie Po stayniach się ruguią. Gdy w tym z Vkráiny Ledwie prziydą do wiary podobne nowiny. TwarSLeg 27.
troj. ku wierze podobny:
 • – Tak wielkiem apparatem i ledwie ku wierze Podobną gorliwością gdy się Osman bierze Poczesny przednim Moffty nad wsze starszy Hodzdzie Stanął pod Srebrnem włosem na głowie y brodzie A ufaiąc powadze swego Pastorału Tak się do Woyny owey przymowi zapału [...]. PotWoj 25.
troj. do wierzenia podobny:
 • – Iáko Rzymiánie máło podobne do wierzenia bogactwa mieli. WargRzym 24.
troj. ku wierzeniu podobny (sz. zm.):
 • – Ten koń przy dziwnych wyćwiczeniach swych te cnoty ku wierzeniu ledwo podobne miał, że sam wolno puszczony, widząc zbrojnego chłopa, ku niemu się miał, kąsając zęboma, zadem i przodem bijąc [...]. DorHipTur 21.
 • Podobny ku wiérzęniu/ ku práwdzié. Probabilis causa, visio, probabile aliquid sit dicendo [...]. Kn 743.
troj. do prawdy podobny (sz. zm.):
 • – Tym árgumentem/ Dyabeł wiełą bárdzo dobrych rzeczy/ ktore zá vnią PP. Akádemikow z Jezuitámi bydź mogą/ przeszkádza/ bo się zda tá rzecz do prawdy bárzo podobna. SzemGrat 345.
 • Podobny do prawdy, wahrscheinlich. BierSłowa 144.
troj. ku prawdzie podobny:
 • – [...] kto chce drugiego do ludzi zle vdáć, potrzebá áby cos podobnego ku prawdzie nąn powiádał, iesli chce áby iemu wierzono bo inaczey nic nie sprawi. SzemGrat A2v.
 • Podobny ku wiérzęniu/ ku práwdzié. [...] Verisimilis aut veri similis narratio. Simile vero videbatur. Verisimillimum mihi videtur [...]. Kn 743.
 • – Podobny [...] 3) rzecz podobna do wiary, (ku wierze) ku prawdzie. T III 1451.
a) »taki, z którym można coś zrobić«:

PODOBNY, PODOBNE
w funkcji rzeczownika
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1603
»ten, który ma pewne cechy wspólne z czymś innym«:
 • – Zrzebię w żywocie świerzopy leżąc, jako które nogi złączone miewa, a jako się rodzi, tak też według tego białe bywają; a iż się wespół w żywocie być nauczyły, podobieństwo ztąd biorą, że w chodzeniu i biegu rado się podobne swemu podobnemu łączy, zkąd z przyrodzenia przeplatywając nogami, nieszczęsne a niespodziewane szwankowanie przypada. DorHipTur 25.
 • Podobny Podobnego (tak Sequella [następstwo] chodzi) Orzeł Orła y Sokół Nie Gołębia rodzi. PasPam 273.
 • – I tak iest zołnierz, iak woysko, przedayny, Gdy y godnieysi zbiegow tych nie karzą, Ztąd, przedac się tam; tryb arcyzwyczayny, Bo się podobni, z podobnymi parzą. ChrośKon 341.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Nálazł swoy swego/ ábo sobié podobnego. KnAd 532.

PODOBNA
w funkcji predykatywnej
Formy gramatyczne:
podobna
podobniejsza
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
zwykle w zdaniach pytajnych i przeczących »jest możliwe«:
 • – Dołożył tego [wierny sługa]: Poniewasz nie byłá Podobna/ zdrowie ináczey záchowáć: Abym vciekłá/ y dom opuściłá [...]. TasKochGoff 92.
 • – Wszytkich (gdy źle vczynią) skaráć nie podobna/ wszytkim záś zábronić podobna/ áby swawolnie czego nie vczynili/ poki (iáko więc mowią) kołá się nie rozbiegáią. FredJKoniec 24.
 • Podobnali na on czas ták możnemu Pánu/ Przed ktorym drżałá wielka Azya poránu: O chwili południowey prze fortunę srogą/ Nie mieć ledwo koszulę ná sobie ubogą. TwarSLeg 29.
 • – Tego wszytkiego áni ostrość práwá, áni surowość Hetmánow nie pohámuie, bo czyli podobna, áby Hetmán zá káżdym Pułkownikiem, Pułkownik zá Rotmistrzem, Rotmistrz zá Towárzyszem, Towárzysz zá Czeládnikiem chodzić miał, y bronić mu sweywoli. FredKon 86.
 • – Jeśli to tedy była podobna mnie Kamieniec fortyfikować który jednego nie mam pieniądza, niech każdy uważy. SobJListy 226.
 • – Mnie stąd odjechać, nie skończywszy kampanii, ani się godzi, ani podobna. SobJListy 570.
 • – Śniegi tu tak srogie spadły, że się wybić z nich nie będzie podobna. A jeśli rozciecz zapadnie, to tydzień i drugi rzek przejechać będzie niepodobna [...]. SobJListy 598.
 • – Pierwsza przestroga dobrego wychowánia dziatek iest: áby Rodzicy wiedzieli o wszystkich postęmpkách, sprawách, mowách, afektách, zkłonnościách dobrych i złych potomstwa swoiego, gdyby podobna i o myślách, áby záraz z młodości zábiegáli żeby się dzieci nie biesiły. MłodzKaz III, 8.
 • – Wierę by podobniejsza, te przez gębę fugi Między herbow szlacheckich policzyć zasługi. PotFraszBrück II 148.
 • – Do Zołnierzá w Zakonie będącego, Herbu LIS [...] Lisem się pieczętuiąc, znáć że iuż syt myszy, Obłowu tego świátá, kiedy się pomniszy. Podobnieysza, bo rzadko: ktory z nich ináczy. Nie máiąc szczęścia w polu, w kaptur wlazł z rozpaczy [...]. PotPocz 109.
 • – Spiewam Wielkiego Salomona Mowy, On Zydowskiemi, ia Polskiemi Słowy, Trudney podobno podeymę się rzeczy, Miec rowno Muzę, y prawdę na pieczy; Ni iey przykopcić Pòétyckim dymem. Aby się o to nie porożnic z Rzymem. Bo iak podobna chłysnąwszy z Potoka, Nie przeładowac Słowami Proroka? LubSEkl 1.
 • – [...] podobnieysza było w ten czas posliznąć się, kiedy Polus arcticus więcey nizeli 3-tiam partem stellarum pociągnął był do siebie [...]. RzewKor 22.
 • – - O, jakże cię widzę wzruszonym - rzecze [Julia] - mój kochany bracie. I czy podobnaż to, żebym ja była godna tak wielkiego twego żalu? AulRaczHipDoś 58.
 • – czy podobna; podobnaż to; podobnaż to rzecz żeby. ist das möglich, dass. est-il possibile que. T III 1451.
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. ku wierze podobna; do wiary podobna:
 • ~ Przetoż rozumieią/ żeby [Kniaź Moskiewski] miał mieć nieiákie skárby po fortecách Moskiewskiey y Járosłáwskiey/ y na białym iezierze: y iest to coś ku wierze podobna [...]. BotŁęczRel III 59.
 • ~ Nie zostáłoby czásu przypomináć zabobony ich w czárách y w wieżdżbiárstwách y caerimoniae przy vmárłych ábowiem gdyż władza Brámmánnow iest bárzo stára y nawyższa v tych tám ludzi; tedy iest to ku wierze podobna iż námnożyli tych báłámuctw y plotek swych nád miárę. BotŁęczRel IV 138.
 • ~ A na ostatek to podobnieysza do wiary, że za pomocą Boga Krolewskie dostoieństwo y sprawiedliwa tryumfowałaby sprawa. KonSRoz 61.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Wszytko Bogu podobna, choć człeku nie zda się Wrobel proso ogánia: Wilk bárány pásie. PotPocz 147.
Patrz niepodobny, niepodobien, podobno, podobnie, niepodobno, niepodobnie.
Autorka: RB
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)