POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DRAPIEŻNY drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DRAŻNIĆ SIĘ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 21.07.2009
BOT rzecz. m
Warianty fonetyczne: BOT, BUT, BÓT
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
M.bot || but || bót
D.bóta || bota
B.bot || bót
N.botem
Ms.bocie
M.boty || buty || bóty
D.botów || butów || bótów
B.boty || buty
N.botami || bótami
boty
Ms.botach || butach || bótach
bóciech
Etymologia:
fr. botte
1. »obuwie różnego kształtu, wykonane z różnych materiałów, noszone przez mężczyzn i kobiety«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. boty żółte (sz. zm.):
 • – [Pyta arcyksiążę Leopold] Czemu pludry tak wązkie jako rękaw, czemu bóty żółte [u Elearów]? DembPrzew 94.
 • Buty żółte były przed dwiema miesiącami albo trzema; napiętki z korków. SobJListy 506.
 • – Sejmiki teraźniejsze. [...] I tego [szlachcica] po przezwisku rzadko się dopyta - co żywo niesłychanych tytułow się chwyta [...] Na większe poły chłopow: jedne żółte boty Ich szlachectwa, więcej nic nie mają, klejnoty. PotFraszBrück II 20.
 • – Do owych kul sześciu [w herbie kardynała Hozjusza] przydał [Zygmunt August] ná polu czerwonym Bot żołty, á w Hełmie rogi bawole, ieden żołty, drogi [!] czerwony. ChmielAteny II 387.
troj. boty chłopskie || boty grube || boty chłopskie grube:
 • Bóty chłopskie grube/ vide Kurpie. Kn 42.
 • – Kurpie máiący ná nogách/ ábo boty grube. Peronatus, sculponeatus. Wiżotas. SzyrDict 143.
 • – Pero, nis Botÿ chlopskie, kurpie. SłowPolŁac 103.
troj. boty polskie || buty polskie:
 • Buty dwa Polskie na wýsokim napiętku. ArchRadziw 1638 79, 1.
 • – Suknie choc naypięknieysze Kazano robic krotko, y boty choc Polskie to zdługiemi Cholewami. PasPam 79-79v.
 • – Tam [w muzeum w Amsterdamie] boty czarne Polskie, kłubok, aliàs kaptur Bazyliański y kobza Kozácka wystawione ad spectaculum. ChmielAteny II 249.
troj. czerwone boty (sz. zm.):
 • – W bóciech kowanych czerwonych także jako i chłopi zawżdy chodzą [żony uboższych bojarów]. NiemPam 174.
 • – Potym Hosudaryni szła, po moskiewsku ubrana, w sukni po kostki [...] w kowanych czerwonych bóciech. NiemPam 47-48.
troj. boty niemieckie:
 • Buty Nowe Niemieckie czarne. ArchRadziw 1638 79, 1.
 • Botów białych niemieckich par 2. ŁugowPodr 91.
troj. boty tureckie:
 • – Botow Żołtych Tureckich par dwie, A trzecia proste[g]o Safianu. ArchRadziw 1638 46, 16.
 • – Botow Czerwonych Tureckich par Siedm, u iednych ostrogi Srebrne mieiscami złociste. ArchRadziw 1638 46, 16.
troj. katowskie boty:
 • BRODEQUINS (Sorte de supplice.) Cothurni (quibus nocentium cura premuntur.) KATOWSKIE buty, męka. [...] Daią te buty ná nogi złoczyńcy ktory się przyznać niechce, áni swoich pomocnikow, á to się dzieie deskami mocnemi ktore klinami wbiiaią mu ná nogi. DanKolaDyk I, 233.
troj. boty żelazne:
 • – Taż samá GALLIA znowu dzieliła się u starożytnych na Galliám Braccatam, od stroiu kosmatego czyli od obowia włosem okrytego rzeczoną; albo od botow żelaznych zbroynych. ChmielAteny II 42.
troj. bot furmański:
 • – Abowiem moim zdaniem zakon luterański Ma być (nie dziwujcie mi), jako bot furmański. ZimBLutKontr 351.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. uszyć komu boty (sz. zm.): »działać podstępnie, intrygować«
 • ~ Pilat [...] duma, iákoby Herodowi uszyć boty [...] bo w sobie wzáiem byli nieprzyiaźni. MłodzKaz II, 146.
 • ~ Ale iak iego [sułtana] nágła iest exaltácya, ták prętki upádek [...] bo Iánczarow prętkie bunty, uszyią mu boty. ChmielAteny II 479.
fraz. szyć (komu) boty (sz. zm.) || szyć buty: »działać podstępnie, intrygować,«
 • ~ Iako Krol komu Odmowi czego zaraz boty mu szyc trzeba Zaraz szlachte buntowac y na Rokosz wołac. OpalKSat 53.
 • ~ Na ciężarÿ y oppressią chłopską w Polscze [...] Szyią boty Chudzinie O przyczynke nie trudno winuią Stem drugim grzywien chłopa ledwie ze y dusze Nie wydrą z niego. OpalKSat 9v.
 • ~ Bo mi nieprzyiaciele szyli boty, áby mię zgłádzić, ábo w drodze, ábo w bitwie, ábo w tumulcie. LubJMan 103marg.
 • ~ Lepiey gryść suchar y pić wody morskie. Niż przy biszkoktach, y przy trunkach gustownych Ná targowisko przyść ludzi obmownych. [...] Zadná godziná w pracy niewákuie, ten szyie buty, ow suknie nicuie. DrużZbiór 540-541.
fraz. kędy kogo bot ciśnie: »tam, gdzie kto pragnie dotrzeć, znaleźć się«
 • ~ Osman [...] pod swoią szablą, nasze głowy zliczy I nakazdą ustawi, pobor niewolniczy Wam na Morze doMalty, kędy go bot cisnie Nam kaze do Persyey. PotWoj 131.
fraz. do kogo popalić boty: »uciec do kogo«
 • – Z Moscinskiego, sześć Pachołkow Roty Wszytko Węgrow: do Turkow, popaliło boty. PotWoj 129.
fraz. wdziać cudzy bot na swoje kopyto: »dać się przeciągnąć na czyją stronę, przejść na czyją stronę«
 • – Turecki wiary dowód przez krwie rozlewanie, Wierę by lepszy mieli przybrać chrześcijanie. Pretekstem tylko wiara: nie o to go [tego, kto przegrał w wojnie religijnej] bito, Lecz żeby wdziać cudzy bot na swoje kopyto. PotMorKuk III 266.
fraz. buty komu wycierać || [Być] komu do botów || czyje boty wycierać || komu butów ucierać || wycierać boty u kogo: »służyć komu, także: pochlebiać, nadskakiwać komu w celu uzyskania jakich korzyści«
 • – Przeczedłszy tylko karty Luterowe [...] bez wstydu z tymi s chcesz ścierać, Coś im niegodzien i butów ucierać. GrochWiersze 320.
 • – Przysiągł [Hetman] ze ia sa[m] do Krolewica nie poidę y z expedicyei poiadę, iesli tak plugawą lekkoscią da nas starszych zniewazáć tem sczeczkom, ktorem by dobrze nasze boty wycieráć. OssŻyw 30.
 • – Iezeli s tesz samwprzody zabije [Xifil], Zonę w niewolą dozywotną poda [...] A nusz tam Syna niestetysz powije, Komu do botow, albo do wychoda. PotSyl 66.
 • – Dziec co go dzis na ręku trzyma [matka] Będzie wycierac boty u Oyczyma. PotSyl 7.
 • – BOTTE [...] MOWIĄ przysłowiem buty komu wycierać, niskie mu posługi y podchlebstwa czynić z interesu. DanKolaDyk I, 213.
fraz. chodzić podle bota: »być w biedzie, w nędzy«
 • – Wzdyćbym y ia iakożkolwiek wsparty datkiem y hoynością Bohátyrską nie przyszywał łáty, do łáty y nie chodził podle botá záwsze. AndPiekBoh 67.
fraz. nie zedrzeć papierowych trzewików: »nie napracować się«
 • Nie zedrzesz zemną pápierowych trzewików. RysProv XI, 1-2.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Koń bossy na lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá Niebespieczni są. ŻabPol B1.
przys.
 • Nie będą ze psiey skory Iáłowicze boty. RysProv XI, 7.
przys.
 • (wariant I):
  Spieszy się by szwiec z boty ná targ. RysProv XIV, 7.
 • (wariant II):
  Bieży iák szwiéc z bótámi. KnAd 24.
przys.
 • Trzebá Bábie ná boty. RysProv XV, 5.
przys.
 • V Kráwcá záwsze ma być zdárta suknia/ á v Szewcá dziuráwy bot. RysProv XVI, 4.
przys.
 • Zono podźmy do Kościołá/ nie mam w cżym miły: Podźmysz do Kárcżmy/ Dziewko/ day sám stáre boty/ są tám gdzieś pod łáwą. RysProv XVIII, 10.
przys.
 • Nagorsze bóty v széwcá/ siékierá v kowalá. KnAd 529.
2. »osłona końskiej nogi, zakładana w celach leczniczych«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. boty chłopskie (sz. zm.):
 • Pauerschuch chłopskie boty pero. KusWeg H4.
 • Pero, nis Botÿ chlopskie, kurpie. SłowPolŁac 103.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. do kogo popalić boty:
fraz. komu ukować buty: »działać podstępnie, intrygować«
 • ~ Anton zas od swych przed zaczęciem woyny, Pod Brundusium z rządu był wyzuty; Cesarz, gdyby nie był na wielu hoyny Teszby mu byli ukowali buty. ChrośKon 307.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Trzebá Bábie ná boty. RysProv Iv.
#
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 28.04.2010
BÓT

Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. bóty chłopskie grube:
 • Bóty chłopskie grube/ vide Kurpie. Kn 42.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Koń bossy ná lod/ Bot dziuráwy ná błoto/ Tępa siekierá ná drwá Niebespieczni są. ŻabPol B1.
Autorka:
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)