POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło ASYJA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ASYMILOWAĆ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 16.11.2017
BIAŁY przym.
Warianty fonetyczne: BIAŁY, BIEŁY, BIAŁŁY
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
lpM.mbiałły || bieły || biały
żbiała
nbiałe
D.mbiała || białłego || białego
żbiały || białej
nbiałego
C.mbiałemu
żbiałej
B.mnżywbiałły || biały
żywbiałłego
żbiałłą || białą
nbiałe
N.mbiałem || białłym || białym
żbiałą
nbiałłem || białłym || białym
Ms.mbiałem || białym
żbiały || białłej || białej
nbiałym || białem
lmM.mosbieli || biali
nmosbiałłe || białe
D.białych
C.białym
B.mosbiałych
nmosbiałe
N.białemi || białymi
Ms.białych
lpM.mbielszy
żbielsza
nbielsze
D.mbielszego
żbielszej
nbielszego
B.mnżywbielszy
żbielszą
N.mbielszym
żbielszą
lmM.nmosbielsze
D.bielszych
B.nmosbielsze
lpD.żnabielszej
B.mnżywnabielszy
lmM.nmosnajbielsze
lpD.m albo nbiała
1. »mający barwę śniegu, mleka; bardzo jasny, płowy, siwy«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. chorągiew biała: »znak poddania się«
 • – Obaszywszy nas w dziedzincu dopiero poczęli [Szwedzi] trąbić y chorągwią białą wywiiać co iest Signum proszenia o miłosierdzie odmięniwszy w krotkim czasie zwyczay narodu swego swinskiego co powiedali że naprosięmy kwateru. PasPam 59v.
troj. biała blacha:
 • – Dach [...] wolno y białą blachą obic ale nietrwała rzecz. NarArch 141.
troj. habit biały:
 • – Zakon HIERONIMIANOW, od S. Hieronima zaczętych, od Piotra Ferdynanda Hiszpána Roku 1373. pod Regułą S. Augustyna w znieconych, od Grzegorza XI. potwierdzonych , w Habicie biáłym á w kápách czarnych y kapturách takichz̄e chodzących, nie we wszystkich Katolickich Páństwàch znayduie się. ChmielAteny I 1035.
 • Habit noszą biały na znak niewinności pierworodney Nayswiętſzey Panny, a Płaszcze blámarantowe. ChmielAteny I 1038.
troj. białe mięso:
 • – Iż w Wieprzu iest białe mięso/ ślin y flegmy do ust przyczynia dla tłustości tuczy: że ospały tak iako y świniá/ sen spráwuie/ ponieważ płodne nie płodnym służy. HercBan 31.
troj. biały jasno:
 • Biáły iasno/ Candidus. Kn 26.
troj. balsam biały:
 • – Oleiek Terpentynowy Sosnowy[...] Bálsam biały, Terpentyná [...] pędzą zátrzymáną urynę. PromMed 64.
troj. biskokt biały:
 • – Confekty [...] Biskokt biały. CzerComp 6.
troj. arszenik biały:
 • Arsenicum album. WeissHüttenrauch. Arszenik biały. GuldOn 40.
troj. agaryk biały:
 • – Weźmi Senesu z szypułek obránego łotow pięć. Rhabarbarum przedniego, Agáryku białego, oboygá potrzy łoty. PromMed 36.
 • – Weźmi korzenia [...] Agaryku białego. VadeMed 274.
troj. marmur biały:
 • Mármur biały/ Parius lapis, Virgil. [...]. Kn 390.
 • – Mieyscem tez osoby zbiałego Marmuru takie własnie iako by zywe. PasPam 60v.
 • – Kaplica, wszytkie sciany subtelną i misterną robotą słano osobami marmuru białego, albo raczey halabastru. BillTDiar 56.
troj. bursztyn biały (sz. zm.):
 • – Halli Bászy [...] Miednicę z Białego Bursztynu [pośle Daud]. TwarSLeg 71.
 • – Dla dzieci, gdy się uryná zátrzyma. Weźmi Bursztynu białego, oczek Rákowych, oboygá zárowno, utrzyi subtelno, daway [...] w wodce Poziomkowey przycukrowawszy. PromMed 64.
troj. błonka biała:
 • – W śrzodku tey błonki biáłey iest dziurá okrągłá dlá błonki rogowey [...] y dla tęczy oczney [budowa oka]. KirchFac 82.
troj. gmin biały:
 • gmin biały. das weibliche Geschlecht. le beau fèxe. T III 389.
troj. bot. biedrzeniec biały (sz. zm.):
 • – Drudzy ten miod tym sposobem czynią. Biorą korzenia suszonego Kopru Wloskiego łotow dwánaście/ nasienia tegoż łotow ośm/ korzenia białego Biedrzeńcu/ Pieprzu czarnego y białego po dwa łoty... SyrZiel 395.
 • – Proch známienity przeciwko morowemu powietrzu. Wziąć [...] Kwiátu Muszkatowego/ Biedrzeńcu białego/ Korzenia Kokoryczki/ Kurzego ziela ... SyrZiel 52.
 • – Weźmi: Essencyi Biedrzęcu białego. Essencyi Bursztynowey, każdey ćwierć Łota. BeimJelMed 282.
troj. bot. bluszcz biały:
 • Bluscz biały lepszy y pożytecznieyszy iest śledzienie chorey/ żelázem goracym rospárzoney. SyrZiel 889.
troj. bot. łamikamień biały:
 • – TEgo ziela iest kilkána scie rodzáiow/ z których tylko przednieysze położymy. Począwszy od tego/ który Lamikámieniem białym zowiemy. My sierotkámi/ ábo Máiowym trankiem miánuiemy. SyrZiel 1275.
troj. bot. mlecz biały: »mlecz zwyczajny; Sonchus oleraceus, Sonchus laevis vulgaris«
 • Laeuis sonchus, mlecz biały. Kn 417.
troj. bot. rumienek biały:
 • – Te drugie Rumienki/ [rumienek] biały y żołty za[ś] potężniey wywodzą [kamień z pęcherza i z nerek]. SyrZiel 793.
troj. bot. wężownik biały:
 • – Obrazki/ Obraski/ Aronowa brodá/ Diablik/ Wężownik biały. Aron, vel Arum. n. et Aros [...] Aris [...] Calix [...]. Kn 575.
 • wężownik biały; obrazki (arum) kleine Natter-Wurz, deutscher Imber. vit de chien; pié de veau. T III 2514.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. biały jak śnieg:
 • – A száty jegoz [Jezusa Chrystusa na górze Tabor] stáły śię łśniące, bárzo białe jáko śnieg, jákich blecharz ná źiemi nie może wybielić. NT Mk 9, 3.
 • – A száty jego [Jezusa Chrystusa na górze Tabor] stáły śię łsniące y bárzo białe jáko śnieg/ jákich blecharz ná źiemi nie może wybielić. BG Mk 9, 3.
fraz. biała kawka: »rzadkość«
 • biała to kawka das ist ein weisser Sperling. c'est un merle blanc; [...] T III 545.
fraz. jak(o) alabastr biały:
fraz. biały jak gołąb: »zupełnie siwy«
 • – Tęn Pisarz Zięmski Bielski Człowiek biały iak gołąb. PasPam 243v.
2. »o człowieku: mający jasną, cielistą skórę, cerę«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. biała czeladź:
troj. biały gmin:
troj. biały lud:
troj. biała płeć:
3. »o zjawiskach atmosferycznych: jasny, świetlisty«
4. »czysty, nieskalany; także w sensie moralnym«
5. »mający barwę srebra«
6. »o płynach: mętny, mający zawiesinę, osad«
7. »przejrzysty, przezroczysty«
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. biała głowa:
troj. biała główka:
troj. broń biała:
 • – Broń, f. oręże Waffen, Gewehr. arme. broń biała, siecista broń do szermowania [...]. T III 78.

BIAŁE, BIAŁA
w funkcji rzeczownika
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1625
1. nazwa geograficzna »miejscowość na Śląsku, w Rosji«:
2. nazwa geograficzna »jezioro w Rosji«:
 • – Y z [s]tolice [Moskwy] za białe Iezioro uciekali. PasPam 119v.
przen. przenośnie:
 • – Juz Panowie wolscy za białe Ieziora swoie wyrugowali dostatki. PasPam 115

BIAŁE
w funkcji rzeczownika
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
1. »barwa biała, białość«
2. »bialko oka«:

BIEŁY, BIAŁY
w funkcji rzeczownika
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
1. »postać, duch w bieli, anioł«:
2. »drobna moneta«:
 • Kn 28.

Z BIAŁA
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
»o kolorze z odcieniem białego«:
 • – Wielki Krwawnik/ ma liście podobne máłemu/ tylko więtsze/ y szersze/ Wrotyczowemu podobne. Rozgę tákże więtszą y kosmátszą/ w wierzchu okołki więtsze/ y rozłożystsze. Kwiátu drobnego/ z białá rumiánego. SyrZiel 601.

BIAŁA
w funkcji predykatywnej
Formy gramatyczne:
biała
Najwcześniejsze poświadczenie: 1677-1690
»jest właściwe kobiecie?«:
 • – Nie wiecie, że tak ludzi natura mieć chciała, Że to męska białej płci, co męskiej jest biała. PotFrasz3Kuk II 646.
Autorka: KS
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)