POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło APTEKARCZANKA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło APTEKARKA
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 14.11.2016
BABILONIJA rzecz. ż
Warianty fonetyczne: BABILONIJA, BABYLONIJA
Słownik L (w in. zn,; bez cyt.) notuje
Słowniki: SStp, SXVI, Kn, T III, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1740
Formy gramatyczne:
M.Babilonija || Babylonija
D.Babilonii
N.Babiloniją
Ms.Babilonii
Etymologia:
łac. Babylonia
1. nazwa geograficzna »starożytne miasto i państwo«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. nowa Babilonija:
  • – Od tego mieysca itinere unius diei, to iest dzień drogi uszedłszy, iest Nowá Babylonia ex ruderibus stárey wybudowana, nie większa w cyrkumferencyi nád Bononią Włoskie Miásto. ChmielAteny I I, 103.
  • Petrus de Valle nowy Peregrynant, y wielkiego rozeznánia świadczy, że od teraźnieyszey Nowey Babylonij, Stará Babylonia niżey Eufratesa, y Tygrá Rzek leżąca, dáie się widzieć in ruinis, wielkie mogiły obalin reprezentująca. ChmielAteny I I, 103.
troj. stara Babilonija:
  • – Y przez inne potym calamitates y Woyny będąc meta ad Sagittam, gdyż miałá wiele Konkurrentów do siebie, iák piękna y bogata Dámá; Affectantes mieć tę caput Monarchow Babylońskich y Assyryiskich: przez co iák Trojá w popiołách y ruinach swoich pogrzebiona iest stará Babylonia. ChmielAteny I I, 102.
  • – Petrus de Valle nowy Peregrynant, y wielkiego rozeznánia świadczy, że od teraźnieyszey Nowey Babylonij, Stará Babylonia niżey Eufratesa, y Tygrá Rzek leżąca, dáie się widzieć in ruinis, wielkie mogiły obalin reprezentująca. ChmielAteny I I, 103.
troj. starożytna Babilonija:
  • – Z Miastá tandem Starozytney Babylonij, proszę Cię Zacny Czytelniku do samey przeyść Wieży Babylońskiey. ChmielAteny I 103.
2. bibl., przen. »zło w Apokalipsie«:
Patrz BABILON.
Autorka: MBM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)