POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło RETORSKI drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło RETORYK
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 17.04.2014
BISKUPI przym.
Słowniki notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1610
Formy gramatyczne:
lpM.mbiskupi
żbiskupia
nbiskupie
D.mbiskupiego
żbiskupiej
biskupi
nbiskupiego
C.mbiskupiemu
B.mnżywbiskupi
żbiskupią
nbiskupie
N.mbiskupiem
żbiskupią
nbiskupim
Ms.mbiskupim
biskupiem
żbiskupiej
lmM.mosbiskupi
nmosbiskupie
D.biskupich
B.nmosbiskupie
Ms.biskupich
lpC.mbiskupiu
»należący do biskupa, właściwy biskupowi«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. biskupi stolec:
troj. biskupi tytuł:
troj. godność biskupia:
troj. przeżegnanie biskupie: »błogosławieństwo biskupie«
troj. stan biskupi:
troj. urząd biskupi:
  • – Odszedł ten ktory vrząd pracowity káznodzieyski przez lat 50. y więcey odprawuiąc/ trzymał ná sobie wielki y pierwszy ciężar vrzędu Biskupiego. BirkSkar 28.
  • – Lecz Stolicá Apostolska/ wdostoięnstwie się swym y władzy sobie od sámego Bogá daney poczuwáiąc/ y o ták wielkie znieważenie władzy vrzędu Biskupiego zdeymuiąc/ rozumu Plebanow y Mistrzow onych Páryskich/ iáko sie nizey wresponsie ná drugi discurs powie/ náuczyłá/ y koniec wszystkiemu vczyniłá. SzemGrat 4.
  • – Papież [...] widząc iáki pożytek z wielości Akademiy/ y z rozmaitości szkoł/ zwiádomością stolice Apostolskiey/ y Biskupiego vrzędu stworzonych/ záwdy w Kościele Bożym bywał/ y iest. SzemGrat 70.
  • – Czego doznał on pobożny Biskup/ ktorego gdy przy stole Cesárskim siedzącego Cesarz upominał/ áby Urząd swoy Biskupi wiernie y sczerze jáko prawdziwemu Biskupowi y Pásterzowi Owieczek Krystusowych należy/ bez respektu y względu ná Osoby wykonywał: [...]. GdacPrzyd 12.
troj. władza biskupia (sz. zm.):
  • – [...] do [urzędu biskupiego] przynależy sądzić o práwdzie/ pism tákowych/ y one władzą swą Biskupią potępiáć/ ieśliby złe były/ y ich zákázywáć [...]. SzemGrat 22.
  • – Biskupstwo/ Biskupia władza/ urząd/ godność. Pontificatus, [...] Antistitium, [...] Pontificium [...]. Kn 32.
  • – Biskupstwo/ Biskupia władża/ urząd godność. Pontificatus, Pontificium Wiskupiste/ wałodzia Wiskupo. SzyrDict 17.
troj. biskupia katedra:
troj. infuła biskupia:
troj. biskupi pastorał:
troj. kurwatura biskupia: »pastorał«
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
#

BISKUPI
w funkcji rzeczownika
Formy gramatyczne:
»ten, kto służy u biskupa«:
  • – Rwáły się były Tráktaty między Biskupem á Miástem Munsterem/ á wypádli byli z Miástá obleżeńcy z tákim impetem/ ze niemáło legło Biskupich ná plácu/ á między inszymi został Generał Maior Willich. MerkPol 117.

PO BISKUPIU
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
»w sposób charakterystyczny dla biskupa; jak biskup«:
  • – Żydów po biskupiu ubierano dla pośmiewiska [po ekskomunice wojewody wileńskiego]. SarPam 121.
  • – Arcybiskup przyznał się do wszystkiego [..] ale y to nie pomogło y owszem po Biskupiu ubranego ieszcze żywego gdy kat na Stryczku spuszczał nizeli go zadziergnął ze go podle Pazzyusza wieszano tak zęboma za piers Pazzyusza wiszącego uchwycił ze go kat ledwo mogł oderwac. HistŚwież 147.
Autorzy: EM-P, WG
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)