POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło WATAHA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło WATMAN
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 18.10.2012
CHARAKTER rzecz. m
Warianty fonetyczne: CHARAKTER, HARAKTER, KARAKTER
Słowniki: SXVI, Kn, T III, SWil, SW, SJP notują
Słowniki: SStp, L (?) nie notują
Formy gramatyczne:
M.harakter || karakter || charakter
D.charakteru || karakteru
C.charakterowi
B.charakter || harakter
N.charakterem
Ms.charakterze
M.haraktery || charaktery
D.charakterów
B.charaktery || karaktery || haraktery
N.harakterami || charakterami
haraktery || charaktery
charaktermi
Ms.charakterach
1. »znak, jak np. litera, cyfra albo system takich znaków; tekst pisany«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. łaciński charakter:
 • – Sens Samey prawdziwey Historiey, stoiącym z Łacinskiego Charakteru drukięm notuię. OblJasGór 2.
 • – Napis takowy łacińskim charakterem czyta [jedna z osób stojących przy królu]: Erit Victor Joannes. DyakDiar 54.
troj. charakter dalmacki:
 • Charáktery albo sposoby pisania są dwoiakie: ieden Ruski y Moskiewski, Drugi Dalmacki, albo Hieronimow. ChmielAteny II 746.
troj. charakter farbowany:
 • – Tak się nazywa [muzyka kromatyczna], gdyż Grecy noty w tey części muzyki, pisali charakterami farbowanemi, ktorą oni nazywaią Kroma to iest farba. DanKolaDyk I, 307.
troj. charakter Hieronimów:
 • Charáktery albo sposoby pisania są dwoiakie: ieden Ruski y Moskiewski, Drugi Dalmacki, albo Hieronimow. ChmielAteny II 746.
troj. charakter indyjski:
 • – Arabowie przyznaią że liczbę swoię maią od Indyanow, y nazywaią ie Figury álbo charaktery Indyiskie. DanKolaDyk I, 304.
troj. charakter moskiewski:
 • Charáktery albo sposoby pisania są dwoiakie: ieden Ruski y Moskiewski, Drugi Dalmacki, albo Hieronimow. ChmielAteny II 746.
troj. charakter nieznaczny:
troj. charakter ruski:
 • Charáktery albo sposoby pisania są dwoiakie: ieden Ruski y Moskiewski, Drugi Dalmacki, albo Hieronimow. ChmielAteny II 746.
troj. charakter gotycki:
 • – Co zaś do L ktore znaczy pięćdziesiąt y D ktore znaczy pięćset zażywano ich bo te litery znaczyły połowę sta álbo tysiąca w charakterze Gotyckim. DanKolaDyk I, 304.
troj. arabski charakter:
 • – Pierwszy wiersz Arabskim chárákterem pisány de verbo ad verbum ták się tłumáczy. RubJan T2.
przen. przenośnie:
 • – A iako pięknie się do takiego przywileiu szczęściu podpisáć, kędy swymi złotemi chárákterámi cnotá wszytek przywiley ná godność komu wypiszę [!]. WojszOr Ded. III
2. »jakikolwiek znak lub przedmiot, któremu przypisywano właściwości czarodziejskie, magiczne; zaklęcie«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. czarnoksięski charakter:
 • – [Mówi Annasz] Jako ludzi omamiał [Jezus], tuszę, wiecie i wy; Jako się czynił Bogiem, będący mataczem Umiejąc czarnoksięskie charaktery. PotZmartKuk I 627.
troj. charakter krzyżowy:
 • – Záwisły [zabobony] y w akcyách niby Swiętych, iáko to żegnaniách, charákterow krzyżowych czynieniu, klękániu. BystrzInfAstrol II/II.
3. »piętno, znamię, ślad pozostawiony przez co; niezniszczalny duchowy znak, uczyniony w duszy ludzkiej przez sakramenty: chrztu, bierzmowania; święcenia kapłańskie«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. chrześcijański charakter:
 • – Widzim Poturnaki Ktorzy drogą Krwie Panskiey opłaceni ceną Sprosnego Machometa uspieni Syreną Onę Mysl Chrzescianską, iako Paralizem Masłokiem zaraziwszy Swiętem gardzą Krzyzem ztarszy z czoł, Chrzescianskich charakterow Cechy Krwią własną, przez obrzeskę wpisani do Mechy. PotWoj 10.
4. »oznaka, symbol; herb, chorągiew wojskowa«:
5. »cecha, przymiot, właściwość lub zespół cech; także w lm: dzielność, siła, wytrwałość«:
6. »sposób pisania liter, wygląd pisma«:
7. także w lm »funkcja, godność, stan«:
1 a. 6:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. charakter farbowany:
 • – Tak się nazywa [muzyka kromatyczna], gdyż Grecy noty w tey części muzyki, pisali charakterami farbowanemi, ktorą oni nazywaią Kroma to iest farba. DanKolaDyk I, 307.
#
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)