POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło NIEPODOBNA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło NIEPODOBNO
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2012
NIEPODOBNIE, NIEPODOBNO przysł.
Słowniki: SStp (niepodobnie, niepodobno), SXVI (niepodobnie, niepodobno), Kn (niepodobnie), T III (niepodobnie), L (niepodobnie; pod: podobnie; XVII), SW (niepodobnie, niepodobno), SJP (niepodobnie, niepodobno) notują
Słownik SWil nie notuje
Formy gramatyczne:
niepodobnie
niepodobno
1. »nieprawdopodobnie«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. niepodobnie ku wierzeniu; do wierzenia niepodobno: »niewiarygodnie; niewiarygodnie«
2. »ogromnie«:
3. »różnie«:

NIEPODOBNO, ,
w funkcji predykatywnej
Formy gramatyczne:
»jest niemożliwe«:
 • – Na drugiej ulicy uderzyli [mieszkańcy Moskwy] na dwór Jego Mości Pana Tarła, Chorążego przemyskiego, który widząc, że niepodobno się było takiej nawalności i furyi obronić, traktować z niemi począł. NiemPam 83-84.
 • – [...] znosić nieprzyiaciela niepodobno, oboz dosyć warownie ufortyfikowany, pogaństwa tego cma niemała, i myslić prożno a żywności już też nam niestawało. MasDiar 90.
 • – Trudno y oras niepodobno leniwemu zołnierzowi bistrolotnego orla wbiegu zwyciezyc. HerbOr 93.
 • – Zaczął tedy [marszałek sejmu] czytać pierwszą Constitutią de securitate Izby Poselskiey; ale że iuż ciemno było, a świec nie przyniesiono, powiedział, że czytać niepodobno. DiarSejm1672 34.
 • – [...] oprocz niebespieczenstwá y guby niewinnego człowieká, iáko się rzekło, nástepuie y osława zacnych w onym mieście fámiliey z obelżeniem, co trudno ábo niepodobno nagrodzić. WisCzar 58.
 • Niepodobno wypisać, jako ten senator nie ma sam od nikogo, począwszy od najmniejszego, kompasyjej [...]. SarPam 101.
 • – [...] a gdy rozmowic się było niepodobno, miganiem Oczu tylko się porozumiawszy, [Eufranor] wyrozumiał to z Panny zeby była rada gdyby znalazł sposob iaki z nim konwersacyi. HistŚwież 187.
 • – Gdzie nie podobno nie pracuy do potu, Nie wydrzesz z ręku Iowiszowych grotu. MikSil 252.
 • – [...] Scibor, Woiewoda Łęczycki, ten miał synow dwadzieścia, wszystkich konterfekty widział, w Kościele Bensowskim Paprocki, ale podpisow pod niemi, iuż niepodobno było wyczytać [...]. NiesKor II 416.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Dogodzić ábo podobáć się wszystkiem trudno/ niépodobno. KnAd 195.
przys.
 • Dwié robocié rázem robić trudno/ niépodobno. KnAd 219.
Patrz *podobnie, podobno, podobny, podobien, niepodobny, niepodobien.
Autorka: RB
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)