Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

BINDALIK

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
L (XVII), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1625
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   bindalik
N.   bindalikiem
liczba mnoga
M. uż. nosob.   bindaliki
D.   bindalików
Znaczenia
1. »wstążka do zawiązywania czepków«
  • Bindalików białych z inszymi płatkami płotna białego, starych i nowych 40. InwSmołBęt 87.
  • Bindalik pstry 1. InwRadBęt 95.
  • – 5 czepcuw szytemy koronkamy y bindaliky takiesz do nich. SzumInw 65.
  • – 2 czebcze z wielkiemy, iednakowemy koronkamy y byndalyky do nich takie. SzumInw 65.
  • – 10 czepcuw z wielkiemy koronkamy rusznemy, cienkiemy, y bindalyky do nich. SzumInw 65.
  • – 5 czipkuw z wielkiemy, gestemy koronkamy brabanckiemy, y bindaliky do nich, ale nie takię. SzumInw 65.
  • – 5 czypkow z wielkiemy koronkamy tuteczny roboty y bindalikuw tyle. SzumInw 65.
  • – 15 czypkow s cienkiemy, niewielkiemy koronkamy, rusznych, y bindałyki do nich. SzumInw 65.
  • – 3 czipky podłe i bindalyky do nich, 6 bindalykuw wiecy. SzumInw 65.
2. »taśma do obwiązywania głowy, rodzaj bandaża«
  • – [...] głowę dla dymow y páry bindalikiem wiązáć/ kłádąc ná nię ćiásną iáką y lekką płoćienną ámułeczkę [...]. PetrJWod 41.
Odsyłacze