POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło HORYZONTALNIE drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło HORYŻONT
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2014
HORYZONTALNY przym.
Warianty fonetyczne: HORYZONTALNY, CHORYZONTALNY
Słowniki: T III (horyzontalny), L (horyzontalny; bez cyt.), SWil (horyzontalny), SW, SJP (horyzontalny) notują
Słowniki: SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1639
Formy gramatyczne:
lpM.mchoryzontalny || horyzontalny
nhoryzontalne
D.żhoryzontalnej || choryzontalnej
B.mnżywhoryzontalny || choryzontalny
żhoryzontalną
nhoryzontalne
N.mchoryzontalnym
żhoryzontalną
Ms.żhoryzontalną
lmM.nmoshoryzontalne
D.horyzontalnych
B.nmoshoryzontalne
Ms.horyzontalnych
»poziomy; położony, ustawiony poziomo«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. linija horyzontalna (sz. zm.):
  • – Rzecze mi kto, iż często wspominam horyzont i czasem nazywam go być równością horyzontalną, także liniją horyzontalną. AquaPrax 190.
  • – Zas drugą wagę kozdy wałmistrz ma miec wywazania horizontalney to iest prostowidzialney liniy [...]. NarArch 153.
  • – Aby wał sam wszytek dokonczony rowno szedł horizontalną linią, zeby wszędzie nie było wyzey albo nizey [...] wszytko to ma bydz rowno pod sznur horizontalną linią sypano [...]. NarArch 61.
  • – Tákże z okrętow nie obaczy tego brzegu, ktory z masztu widáć, Coby bydż nie mogło, gdyby morze stało w linią horizontálną. SolArch 130.
  • – Niech bowiem skrzynká zwyczáyna PHOK kropkami w Figurze naznáczona, stánie przy linii horyzontalney BK; nie zátrzyma wody, tylko w tránguliku PHK; A w skrzynce ostrzeyszey VPOK zatrzyma się wodá, nie tylko w ty tryánguliku PHK ále y w drugim VPK, stoiącym pod wyszszym PHK. SolArch 80.
  • – Do tych trzech linii perpendykularney y linii] choryzontalney przydáć trzecią linią, áby z nimi czyniła tryanguł. BystrzInfArch E3.
troj. cyrkuł horyzontalny:
troj. zegar horyzontalny:
troj. zegarek horyzontalny:
troj. godzina horyzontalna:
troj. kompas horyzontalny:
troj. położenie horyzontalne:
troj. równość horyzontalna:
troj. twarz horyzontalna:
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)