POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło ABOLICJA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ABOMINACJA
Data ostatniej modyfikacji: 22.11.2012
*ABRAHAMOWY, ABRAHAMÓW przym. od ABRAHAM
Słownik L (; pod: Abraham; XVI, XVII) notuje
Słowniki: SStp, SXVI, Kn, T III, SWil, SW, SJP nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1632
Formy gramatyczne:
lpM.żAbrahamowa
nAbrahamowe
D.mAbrahamowego
żAbrahamowej
nAbrahamowego
C.mAbrahamowemu
B.nAbrahamowe
N.mAbrahamowym
nAbrahamowym
lmM.mosAbrahamowi
D.Abrahamowych
N.Abrahamowymi
Ms.Abrahamowych
lpM.mAbrahamów
»należący do Abrahama, właściwy Abrahamowi, stworzony przez Abrahama«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. bibl. bóg Abrahamowy || bóg Abrahamów:
  • – A iż umárli zmartwychwstáną/ y Mojżesz pokazał przy onym krzu/ gdy zowie PAná Bogá/ Bogiem Abráhámowym y Bogiem Jzáákowym/ y Bogiem Jákobowym. BG Łk 20, 37.
  • – PRzetoż posłowie szli z listy od Krolá y od książąt jego po wszystkim Jzráelu/ y Judzie/ z rozkazániem Krolewskim/ mowiąc: Synowie Jzráelscy/ náwroćcie się do PANA Bogá Abráhámowego/ Jzáákowego/ y Jzráelowego/ á on się náwroci do ostatkow/ ktore z was uszły z rąk Krolow Assyryjskich. BG 2Krn 30, 6.
  • – Książętá narodow przyłączyły się do ludu Bogá Abráhámowego: álbowiem Boże są tarcze ziemskie: z kąd on zacnie jest wywyższony. BG Ps 47, 10.
troj. bibl. nasienie Abrahamowe:
  • – A jesliście wy Chrystusowi/ tedyście nasieniem Abráhámowym á według obietnice dziedzicámi. BG Ga 3, 29.
troj. bibl. naród Abrahamowy:
  • – MEżowie brácia/ synowie narodu Abráhámowego/ y ktorzy się miedzy wámi Bogá boją/ wamci słowo zbáwienia tego posłáne jest. BG Dz 13, 26.
troj. bibl. pokolenie Abrahamowe:
  • – A przeto dzisia do obłudnych Pharyzeuszow mówi [Chrystus]/ ktorzy się zakonem Moyzeszowym szczycąc/ y z pokolenia Abrahamowego Analogią pokazuiąc/ zwali się szlachtą Jzraelską. StarKaz II, 174.
troj. plemię Abrahamowe:
  • – Postaremu nąm Pan Bog dał Piasta [...] ze by Bog iego Plemię rozkrzewił iako niegdy Abrachamowe. PasPam 246v-247.
troj. bibl. baran Abrahamów:
  • Báran Abráhámow. Kiedy iuż iuż, Abráhám ná Ofiárę Bogu, Miał rznąć Syná? pokaże Báran mu się w głogu, Vwikłány zá rogi, z kąd prosto do palu [...] Prosto idzie ná ogień, miásto Izááká. PotPocz 96.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. bibl. łono Abrahamowe: »miejsce odpoczynku sprawiedliwych po śmierci«
  • – Y stáło się, że umárł on żebrak/ y odniesiony był od Aniołow ná łono Abráhámowe; umarł też i bogacz/ y pogrzebiony jest. BG Łk 16, 22.
  • – Umárł Bogacz, á z ciáłem y z duszą pogrzebiony iest w Piekle, umárł Łazarz, á od Aniołow świętych zániesiony iest ná łono Abráhámowe. DanOstSwada V, 20.
Patrz *abrahamowski, *abramowy.
Autor: WG
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)