POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło ABRENUNCJOWAĆ drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ABREWIACJA
Data ostatniej modyfikacji: 03.06.2016
ABROGOWAĆ czas. dk/ndk
Słowniki: SXVI, SW, SJP notują
Słowniki: SStp, Kn, T III, L, SWil nie notują
Formy gramatyczne:
abrogować
lm1. os.abrogujemy
lmmos3. os.abrogowali
abrogowano
Etymologia:
łac. abrogare
prawn. »znieść, znosić, uchylić, uchylać«:
Rekcja: co

*ABROGOWANY
im. przym. bier.
Formy gramatyczne:
lpodmiana złożonaM.żabrogowana
nabrogowane
lmodmiana złożonaM.nmosabrogowane
D.abrogowanych
C.abrogowanym
Najwcześniejsze poświadczenie: 1602
prawn. »zniesiony, uchylony«:
  • – Ukazali im [Szwedom] moi deputaci konstytucyą 1620, która dotąd nie abrogowana, że i mnie od traktatów nie exkludowano. RadziwKSprawy 265.
  • – Zniosą się ichm. panowie poslowie z stanami koronnemi, aby raczej prawo dawne, o zażywaniu świadków uczynione abrrogowane było. AktaKrak II/1 298.
  • – Wyrozumiawszy Xziążę JE[g]o Mść z JMści Conte de Bucquoy teráznieyszego Generałá nád Armatą, tutecznych Stanow, iáko doskonałe y pożyteczne są te Dziáłá, ktore wedle Cesárskiey fozy y formy odlewáne bywáią, y te zá radą Cocsilii sui bellici sobie upodobawszy, nie chciał tego dopuścić, áby zniesiona y abrogowána być miáłá, ále wydał po wszystkich provincyách swoich surowy mandat, aby tylko iednákową pożyteczną y do używánia sposobną strzelbę odlewano. UffDekArch 31-32.
  • – Naprzod tu Constitutia nie iest ábrogowána zwyczáiem/ Bo ták mowi práwo Mágdeburskie tit. Iur: municip: Art: 1. num: 31. WisCzar 11.
  • – Konfederacya wielkopolska na wieki abrogowana była. OtwEDziejeCzech 171.
  • – [...] dwie insuperabiles Paritates. Pierwsza, Prawo głowne 1690. nigdy nieabrogowane [...]. KonSRoz 5 nlb.
  • – Tużby należyć miała LEX REGIA, ieszcze za panowania Krolow w Rzymie postanowiona, potym in Statu Democratico abrogowana, lecz de novo wskrzeszona za Oktawiana Augusta, na ktorego Osobę Pospolstwo Imperium, y cáłą Jurisdykcyę złożyło. ChmielAteny I 361.
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. prawo abrogowane: »prawo uchylone, zniesione«
  • – Ale przystępując ad speciem, co rzeczemy do praw zastarzałych, niedostatecznych, wątpliwych, abrogowanych, sobie przeciwnych, z jednego sejmu na drugi odesłanych, które albo temporaneae, doroczne, albo próżne były? JanWyw 15.
  • – Naprzód z tej miary, aby się obaczyły prawa, które są stare, zastarzałe, a które nowe, i czym nowe od starych różne. Potym, które są potrzebne, a których nie trzeba. Po trzecie, które są wieczne, a które są doczesne abo doroczne. Po czwarte, które są sobie przeciwne. Po piąte, które są już abrogowane. JanWyw 19.
  • – Zaż korrektura prawom abrogowanym tylko służy? JanWyw 8.
Autorzy: WM, WG
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)