Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*NASYCANIE SIĘ

rzecz.
n
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L, SWil, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1638
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
D.   nasycania się
Znaczenia
»zaspokajanie głodu«
  • – Ceres [...] iednę z Oreádek [...] áże w Tátárskie odległe kráie posłáłá, do [...] Bogá Głodu: áby go imieniem iey prosiłá, żeby ná Erysychtoná wszystkimi siłámi nátárł, y onego áby głodnym uczynił, odiąwszy mu możność násycánia się potráwámi. OvOtwWPrzem 338.