POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło GÓRALSKI drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło GÓRNY
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 05.07.2017
PŁAT I, PŁATA I rzecz. m
Słowniki: SStp (płat), SXVI (płat), Kn (płat), T III (płat, płata), L (płat, płata), SWil (płat, płata), SW (płat, płata, płaca, płacież, płać), SJP (płat, płata) notują
Formy gramatyczne:
M.płat
płata
D.płatu
płaty
B.płat
płatę
N.płatem
płatą
Ms.płacie
D.płatów
B.płaty
1. »płaca, zapłata, wynagrodzenie, żołd«:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. język w płat dawać: »o prawniku: być sprzedajnym, nieuczciwym«
  • – Prokurátor podły/ nié dobrey sławy/ szczékácz aliqui dicunt, quod non probo. Rabula: proclamator: malus, vix tolerabilis orator. Causidicus [...] Rabula de foro. Latrator. Altercator [...] Vitilitigator [...] Consarcinator causarum [...] Coninnator litium vel causarum [...] Togatus vulturius [...] Co iężyk [!] w-płát dáie [...] Vocem in quaestum contulit. Item, Vocem venalem habuit [...] Praeuaricator [...] Prokurátor zdrayca [...]. Kn 823.
2. »zobowiązanie finansowe, podatek, czynsz, danina, opłata dzierżawna; odsetki od pożyczonej sumy«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. płat miejski:
  • – W w tey Roli iest Gora ktorą Bargałowska nazywaią a te na Niwki y Pastwiska Mieyskie obroczo no, od ktorey zPłatu Mieyskiego Vrząd kazdy daie co Rok Złotych 3. do Koscioła Farnego Koscielnym. KomonDziej 101.
  • – [...] iakos za dwa Roki Miasto te Summe po Złotych 25. płacząc do Skarbu Ząmkowego oddało, y Kwit otrzymało, Vstawiwszy wPłacie Mieyskim tey Decimy grosz ieden od Zagona w Roli, a drugi od Domu Kazdego ale to potym Vstało. KomonDziej 203.
troj. płat czynszowy:
  • – Czynsz prywatny/ płát czynszowy od czégo/ Pensio [...]. Kn 109.
troj. płat dworny:
  • – Ponieważ ta żydowska bóżnica stoi przeciwko, skąd mają wielkie krzywdy i do ich nabożeństwa niewczasy i przeszkody, tedy za prośbą onych pozwoliłem im te bóżnice znieść na te półtora placa, które mają kupnem od Andrzeja Kurniłowicza. Z których półtora placa mają wolnemi zostawać od płatu wszelkiego dwornego i od składek miejskich. JewPriv II 85-86.
troj. płat gromadzki:
  • – Przy teyze okaziey przysądziła się oyczizna y zagroda po Stanislawie Szladze synowi iego Kazimierzowi Sladze, ktorą spłacieł bratu swemu naystarszemu, iako dziedzicowi własnęmu Błazeiowi Sładze za zło. polskich sto. Blazey iednak Szlaga wymowieł sobie pola częsci na wychowanie swoie do lat dwudziestu, ktorą zagrodę po wyściu tych lat dwudziestu wolno będzie odkupic, a Kazimierzowi zas Sladze wolno będzie w tey części dozywotnie zostawac, z ktorey to zagrody powinięn będzie robocizny y platy gromadzkie odprawowac, iako w xiegach odpisano, ktory zapisz stał się przy całey gromadzie. KsKasUl I, 367.
troj. płat roczny:
  • – Chcąc się tedy Senat opátrzyc za wcżásu ná przyszłe potrzeby/ publikował Vniwersały swoie/ ze ktoby miał pieniądże v siebie leżące y chciałby ie in fidem publicam dáć na płát rocżny po 6. od sta/ że wezmie Rzecżpospolita od nich z kilká milionow. MerkPol 162.
troj. płat rolny:
  • – Co sie tycze Ospi Iz Vznawszy to Commiszarze nasi ze te Role z ktorych Miesczanie Osep powinni byli dawac na Folwark Zamkowy Skupione są wolnemi ich od płaczenia tey Ospy Vczynili zachowuiąc iednak w czale in sze powinnosci ktore zwykli odprawowac Płatu Rolnego y ktore wydawaią tak Spitalowi iako y Koscielnym na Kazdy Rok tedy takze y my Dekret ten Commiszarski in toto approbuiemy. KomonDziej 110v.
troj. zwyczajny płat:
  • – [...] ktore [pieniądze] do dnia dzisieyszego zá 6/8/9 Miesięcy z zwycżáynym płátem po sześci abo 10. Złotych od Stá płácąc/ oddáć y zápłácić będę powinien. DobrPol II, 242.
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)

ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 10.05.2016
PŁAT II, *PŁATA II rzecz. m
Słowniki: SStp (płat), SXVI (płat), Kn (płat), T III (płat), L (płat), SWil (płat, płata), SW (płat, płaca), SJP (płat) notują
Formy gramatyczne:
M.płat
D.płata
B.płat
N.płatem
Ms.płacie
M.płaty
D.płatów
płat
B.płaty
N.płatami
płaty
1. »kawałek, skrawek, strzępek tkaniny lub jakiegokolwiek materiału o różnym zastosowaniu, np. jako łata, opatrunek, podkładka po siodło lub szmat materiału do utrzymywania konia w czystości«:
2. »cienka, płaska warstwa odcięta, oderwana od całości«:
3. »cienka blaszka metalu«:
4. »plama na sierści u zwierząt albo na twarzy ludzkiej w innym kolorze niż tło«:
5. »belka, deska używana do budowania lub łatania płotu, także bramy, wrót«:

PŁATEM
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1674-1691
»jako jeden kawałek, szmat materiału; płasko, na płask, szeroko«:
  • – Doswego domu Siloreta zatem, Prowadzi Bomfin: azebył strudzony, Zalem y drogą: chociasz nie bogatem, Częstuie łozem, a potem zasłony Spusci: y suknią połozywszy płatem, Siędzie przy Łoszku: y tam nachylony, Wszytko zpoczątku oDaulecie prawi, Odtych czas iako Ociec go zostawi. PotSyl 51.
Patrz *płateczek, płatek.
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)