POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło RĄBISTY drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło RĄBNAĆ
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2017
GÓRA rzecz. ż
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
M.góra
D.góry
C.górze
B.górę
N.górą
Ms.górze
M.góry
D.gór
B.góry
N.górami
Ms.górach
1. »wzniesienie terenu odcinające się od niżej położonego otoczenia«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. góra nadmorska; góra namorska; góra nad morzem: »wysoki przylądek, cypel; wysoki przylądek, cypel; wysoki przylądek, cypel«
 • Gorá nádmorska/ ábo námorska. Promontorium [...]. Acroterium [...]. Kn 202.
 • Gorá nádmorska/ ábo námorska. Promontorium [...]. Acroterium [...]. Kn 202.
 • – gora nad morzem, gora nadmorska. Vor-Gebürge. un promontoire, cap. T III 400.
 • gora nad morzem, gora nadmorska. Vor-Gebürge. un promontoire, cap. T III 400.
troj. albańskie góry:
troj. atlantowa góra:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. góra miłosierdzia: »lombard«
 • gora miłosierdzia, komora potrzebnych. Leih-Haus, wo man den armen Leuten ohne Interessen Geld leihet. mont de pieté où l'on soulage les pauvres avec de l'argent sans interéts. § gora miłosierdzia na pożyczanie pieniędzy ludziom ubogim iest postanowiona. T III 401.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • – Bębęn zá gorą ábo w lésié coś wiélkiego/ choć iák cébrzyk wiélkość iego. KnAd 1055.
2. »część czegoś położona wyżej od pozostałych; wyższa część budynku; przestrzeń znajdująca się nad czymś«:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. idzie wzgórę cena (sz. zm.): »coś drożeje«
 • Idzié wzgorę cená zboże. v. Drożéié. Kn 240.
 • Cená wzgorę idzié [...] Crescit pretium rerum venalium. Kn 61.
fraz. górą chodzić:
 • – Twá cnotá ták gorą, iákom sądził chodzi. CorMorszACyd 127.
fraz. do góry: »w kierunku prostopadłym do powierzchni ziemi; wysoko; wyżej«
 • – Koscioł zbudowali y na kazdy Rok ofiary mu zawołane sprawowali tymkształtem, ze Biskup naywyszszy wybranego na Ołtarzu iego postawiwszy Barana ktory był biały [...] wielkim głosem wołał Agon! Agon! kilka razy a nosz barzo wielki y ostry w ręku do Gory podniosł dopiero skoczywszy do Barana poderznął mu onem nozem garło. PotPrzyp 9.
 • – Dębicki, Podkomorzy ciska Czapkę do gory wrzeszczy na wszystek głos VIVAT PIAST, VIVAT REX MICHAEL. A tu nasi krakowianie VIVAT PIAST [...] Starczyzna nasza krakowska negat Contradicit. PasPam 233.
 • – Na kozdey prezęncie Officerowie z Szablemi [!] dobytemi iechali Towarzystwo zas Pistolety czeladz bandolety do gory trzymaiąc. PasPam 54.
 • – Zle było zowemi snopami drapać się dogory po sniegu na wał kto iednak swoy wyniosł pomagał y znaydowano wnich kule co y do połowy nieprzewierciała. PasPam 59.
 • – Iam tez kazał do gory na gotować 15 bandeletow y iak rękę wytchnie w raz dac ognia. PasPam 59.
 • – Iam tez kazał do gory na gotować 15 bandeletow y iak rękę wytchnie w raz dac ognia. PasPam 60v.
 • – Ucieka [...] iakis Młokos [...] Młodziusińki chłopiec [...] kiedy to chłopię skoczy podnioszszy, ręce do gory zoczu zginął w lot. PasPam 95v.
 • – HERB Kroleſtwá Szwedzkiego trzy Lwy ná polu błękitnym y trzy Korony z wierzchu nie záwarte. Inni tylko iednego Lwá kładą żołtego, do gory wzdartego. ChmielAteny II 261.
fraz. ku górze: »w kierunku prostopadłym do powierzchni ziemi; wysoko; wyżej«
 • – Bárzo często też pástuchowie ná polu widáli/ iż niektore bydlętá trzy/ ábo cztery skoki ku gorze uczyniwszy/ záraz ná ziemię padszy zdychały/ á to wszytko zá powodem szátáńskim/ á spráwą czárownic. SpInZąbMłot 155.
 • – Ná skończeniu spráwy chmureczká czárna wzdłuż ná człowieká/ ku gorze od czárownice się wynosiłá. SpInZąbMłot 76.
 • – Do Czytelniká [...] Uważayże tedy wszystko z pilnym baczeniem á pomni co mowi Prorok: Podnoście oczy wasze ku gorze/ á pátrzaycie kto te rzeczy stworzył. ŻędzKom Av.
 • – Iako więc bywa z Włoskim balonem, piłą ową wielką, ktorą nadymaią wiatrem; idzie sobie poważnie ku gorze/ za nią / przed nią wiatr ten assystencyą stroi bącząc. Niechayże ieno na ziemię upadnie a wzięta będzie do torby. BirkNiedz 202.
fraz. na górę: »pod prąd, w górę rzeki«
 • na gorę. Strom auf. amont, en remontant. § szkuty na gorę idą. T III 401.
fraz. w górę pójść: »o pieniądzach, kruszcach: zwiększyć, podnieść swoją wartość«
 • – Wszystka Moneta Srebrna y złoto unas wPolszcze w Gorę poszło. PasPam 187.
fraz. wziąć górę (nad kimś): »zdobyć nad kimś przewagę; mieć wyższość«
 • – Moskwa tak byli wzięli górę ze gdziekolwiek się o Woysku naszym do wiedzieli iuz tak na nich szli iako popewne zwycięstwo. PasPam 100-100v.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • oliwa w wodzie do gory idzie. das Oel steiget im Wasser in die Höhe. quand l'huile est mêlée avec de l'eau, l'huile surmonte toujours. T III 401.
przys.
 • Głaszcz ty kotowi skorę/ á on ogon w gorę. RysProv IV, 4.
3. »kopalnia«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. góra kruszcowa: »kopalnia rudy metalu«
 • – Ma Sáxonia chleba dosyć y gory kruszcowe, bo pod Miastem Friberga w Cyrkule Montanskim leżącym, kopią Srebro, Cynę, Miedź, ołow. ChmielAteny II 237.
 • gora kruszcowa; gora złota, śrebrna. T III 400.
troj. góra złota (sz. zm.): »kopalnia złota«
 • – Má ten Potentat złote gory w Mácedonii, w Węgrách ná gránicach Bulgaryi, srebrne gory w Grecyi. ChmielAteny II 489.
 • – BOGACTWA tego Monárchy niezmierne z relácyi Missionárzow y rożnych Peregrynántow. Iedni twierdzą, że má Mogol 1500. Millionow Intráty: Herbertus dowodzi, że liczy ná rok Prowentow dwá kroć sto piećdźiesiąt tysięcy Millionow Tálerow bitych. Má złote gory, kámienię drogie z Bengali. ChmielAteny II 590.
 • – gora kruszcowa; gora złota, śrebrna. T III 400.
troj. góra srebrna (sz. zm.): »kopalnia srebra«
 • – Má ten Potentat złote gory w Mácedonii, w Węgrách ná gránicach Bulgaryi, srebrne gory w Grecyi. ChmielAteny II 489.
 • – gora kruszcowa; gora złota, śrebrna. T III 400.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Z klechy Pleban/ z chłopá Pan/ z niedołęgi żołnierz. łzi gorę wybijają. ŻabPol A2.

GÓRA
Najwcześniejsze poświadczenie: 1745
składnik nazwy geograficznej
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. babia Góra:
 • Babia gora ma w sobie proszki y zioła do Aptyk idące. ChmielAteny II 334.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. Alpejskie Góry (sz. zm.):
 • – PADUS vulgo PO; od Grekow Eridanus nazwany, inaczey PHAETONTIS FLUVIUS, Jasna Swiata Rzeka, bo Faetonta Syna Febusowego upádkiem z Nieba obiaśniona Z łona Vezuli, albo Vezus wierzchołka iednego Gor Alpeńskich płynąca. ChmielAteny I 563.
 • Alpeyskie gory, Alpy plur. die Alpen. les Alpes T III 5.
troj. babia góra:

GÓRY
Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
składnik nazwy geograficznej
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. góry Ryfejskie: »Sudety«
 • – Iutro wprzod nim Iutrzenká záránna pocznie rospędzáć lamp nocnych zbládá połáiącą światłość [...] biez do gor Ryphaeyskich. AndPiekBoh 68.
troj. beszkiedzkie Góry (sz. zm.):
troj. góry Chorwackie: »Góry Dynarskie?«
 • – Roście [łyszczak] w Styriey około Gracu/ y w pobliskich kráinách/ iáko ná gorách Chárwáckich y Tyrolskich. SyrZiel 255.
 • – W Syryey y w Cylicyey ten Nardus naoficiey roście: w nászych kráinách nie znáiomy/ iednák náyduie się ná gorách Chárwáckich. SyrZiel 38.
Autor: WG
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)