POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło TAKSA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło TAKUCHNY
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 01.10.2014
*ZMĘCZYĆ czas. dk
Słowniki: SXVI, L (XVIII, w in. zn.), SWil (w in. zn.), SW (w in. zn.), SJP (w in. zn.) notują
Słowniki: SStp, Kn, T III nie notują
Formy gramatyczne:
lpm3. os.zmęczył
lmmos3. os.zmęczyli
zmęczywszy
»zadać komuś dużo bólu fizycznego, skatować kogoś, poddać kogoś torturom«:
Rekcja: kogo

ZMĘCZONY
im. przym. bier.
Formy gramatyczne:
lpodmiana złożonaM.mzmęczony
nzmęczone
D.mzmęczonego
żzmęczonej
B.mżywzmęczonego
Ms.mzmęczonym
lmodmiana złożonaM.moszmęczeni
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607-1613
»taki, któremu zadano dużo bólu fizycznego, którego skatowano, poddano torturom«:
  • – Naprzód wiedziono go na tę uliczkę, kędy króla zabił, i na to miejsce; i tam dano mu w rękę nóż, którym króla zabił, zbroczony krwią królewską, i kat onę rękę palił igne artificiali z niewypowiedzianą męką jego, bo mu pierwej powoli odpadały articuli i palce; wypadł potem i nóż z ręki, a za nożem i ostatek ręki. Potem tak zmęczonego wieziono go na tejże karze parą wołów przed kościół katedralny, najprzedniejszy w Paryżu, Najświętszej Panny. SobJakPer 90.
  • – SPOSOB Iáko możemy miluchno vszanowáć tegoż CHrystusá IEZUSA dla miłości nászey ták okrutnie zmęczonego y vkrżyżowánego. BanHist 121.
  • – [...] zywcem prowadzony Do Wacława Przemysław, ranami zmęczony Umarł w drodze załosnie [...]. DrobOpow 147.
  • – Oto Christus umárł zá ciebie, á ieszcze zmęczony umárł, á nie tylko zmęczony umárł, ále zmęczony ták, że nie byłoby gdzie szpilką tknąć, gdzieby álbo rány nie było, álbo boleść nie dolegáłá, álbo krew nie zbroczyłá, á ia gdybym był człowiekiem był, nie zplunąłbym był zá cię. MłodzKaz I, 249.
  • – Przykazał Przewiel. O. Przeor, aby białey głowie, ktora około zmarłei swiezo Rurzyney zmęczoney miała staranie, aby iey wydano zło. dziesięc y krowę na ubogie sieroty, drugie dzisięc na koscioł za duszę iey albo na msze swięte, trzecie zas dziesięc na ubogie albo tez na wypłacenie iakich długow komu, iezeli się znaidą. KsKasUl I, 375.
  • – Aleć jeszcze coś powiem w tymże interesie: Kiedy sie moj szwank mieście po wszytkim rozniesie (Szydło sie - jako mowią - nie zatai w worze), Dowiedziono sie, chory że leżę w komorze I że ow mnie kuruje balwierz, co złocznice [!] Tylko leczyć powinien, co od szubienice Oderwą się zmęczeni, a ja zaś nie sroce Wypadł z ogona! KorczWiz 32.
  • – [...] a ztwego zkaliczonego y zmęczonego Ludu barzo małą y błahą garstką, będąz sie podobno chociaz to stare przecie iare ręce moie mocowały. SzołHist 14.
  • – I nie mogąc na nim nic wymeczyć tak zemdlonego y trzy kroc zmeczonego tyrransko z Mąk na Ziemie złozono. KomonDziej 118v.
  • – Poczym gdy nąn smiertelne siły przyszły. Wielebny Xiądz Swinek Pleban z [...] Naswietszym go sakramen tem opatrzywszy. IEZVS MARIA ANNA wołaiąc Crucifix do siebie przytulaiąć [!] sczesliwie Zywot swoy do konał. Ktorego siedm dni Ciało wsklepie leząc Czu downe swiatło przy nim widziano. a zméczone Ciało iako Roza zakwitło ze zadney skazy Meczenia znac nie było a pogrzebszy iego, prochem z Grobu iego wzietym wiele. chorych Vzdrowiało sie. KomonDziej 118v.

*ZMĘCZONY
w funkcji rzeczownika
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1680
»taki, któremu zadano dużo bólu fizycznego, którego skatowano, poddano torturom«:
  • – Stąd widziemy niektorych bezbożnych/ y serca wilczego ludzie okrutne: że iako wilk kozę porwawszy zá nosi ią do lásá/ y tam się nád nią pástwi według vpodobania: Tak nie ktorzy trafiaią się iáko wyzuci z nátury ludzkiey do miłosierdzia y polutowánia nad bliźnim skłonni/ y sercá kátowskiego nieużytego/ bo zaiuszywszy się ná bliźniego/ á widząc że mu nie idą po myśli vchwalone práwem y zwyczáine kwestie zpomowionym w mieście/ y widząc że nic ná zmęczonym nie może wybádáć według swego zámysłu y smáku/ pod pokrywką obawiánia sie by mieiśce nie było zczárowáne/ gdzie powołánego pierwey męczono/ wozi się z utrapionym polesiech w nocy y gránicach/ pástwiąc sie do vpodobania/ y męki/ o ktorych się prawu nieśniło tamże nád niem wymyśláiąc/ ná ktore y sami káci pátrzyć nie mogą. WisCzar 99.
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)