Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*ŁAMIKAMIENIOWY

przym.
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SXVI (łamikamieniowy), SWil (łomikamieniowe)

Nienotowany w słownikach:
SStp, Kn, T, L, SW, SJP

Formy gramatyczne
lp M. n łamikamieniowe  
D. n łamikamieniowego  
N. ż łamikamieniową  
Znaczenia
»odnoszący się do łamikamienia, będący jego częścią, mający jego właściwości«
  • – Tákże nasienia Lamikámieniowego wziąć/ Wroblego prosá ziárná po kwincie/ nasienia Málonowego/ Bániowego/ Ogurkowego/ nasienia ziemney gdule po dwie czwierci kwinty iedney/ nasienia Loczygowego/ ábo Sáłatowego/ tákże dwie czwierci od quinty/ Trociszkow z Miechunkow/ álbo z Gárliczek połtory quinty/ Lákrysiey cztery czwierci quinty: To iest kwintę/ y czwierć iednę od quinty/ Cukru białego trzy łoty. SyrZiel 1278.
  • – Mocz zátrzymány potężnie wjwodzi [!] z wodką/ álbo z iuchą Pietrusczáną/ álbo Lamikámieniową pod tąż miárą dá iąc go w trunku. SyrZiel 222.
  • Nephriticum. Steinbrechendesholtz. Drzewo łámikámienowe [!]. GuldOn 32.