Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*NATŁUKAĆ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (bez cyt.), SWil, SW

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI, SJP


Najwcześniejsze poświadczenie: 1621-1643
Formy gramatyczne
lp 1. os. natłukam  
Znaczenia
1. »kruszyć, rozbijać, utłukiwać coś«
Rekcja: czego

2. »niezupełnie rozbić, pokruszyć; nadbić, wyszczerbić«
Rekcja: czego

  • Nátłukam czégo/ et nátłuczony. v. Náruszam/ Naruszony. Kn 480.
  • Natłukam czego. 1) anbrechen, nicht gäntzlich zebrechen. 2) schwächen, verletzen, beschädigen. 1) casser un peu; briser qu. ch. d'une telle maniére que la plus grande partie tient encore au corps. 2) fig. blesser qu. ch. nuire à; faire brèche à qu. ch. endommager. T III 948-949.
Użycia metajęzykowe
  • - Si verba affirmativa regunt alium casum et non accusativum, eundem negativè posita retinebunt; e. g. bronię tey spráwy defendo hanc causam; nie bronię tey spráwy etc. bronię, chybiam, czekam, kosztuię, nábywam, náchylam, naginam, nakęsuię, náłámuię, nálewam, nánoszę, náśláduię, nástáwiám, násypuię, nászczepiam, nászczepiam, nátłukam, ochrániam, oczekiwam, odbiegam [...]. WojnaInst 129-130