POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło ABSTYNENCJA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ABSURD
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 08.01.2010
*STARY przym.

Najwcześniejsze poświadczenie: 1616
Formy gramatyczne:
lpM.żstara
N.żstarej
W.mstary
lpD.mstarszego
lmM.mosstarsi
lpM.mnajstarszy
»mający wiele lat«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. stara baba:
 • – Pieniądze lat dziesiątków sześci nie pozbawią, Ani uczynią młodej panny z starej baby. SzymSiel 36.
 • – Kászleć jáko stára Bába. ErnHand 520.
troj. stary zołnierz:
 • – Przypadnie woiewoda do nas y rzecze do Woyniełowicza Nu stary zołnierzu poczynay że nąm szczęsliwie w Imię Panskie. PasPam 105.
 • – Mogę tez y ia tak piastować Honor WMM Pana Dobrodzieia iako y naystarszy Zołnierz Rzecze dobrze [...] poszedłęm do koni. Tam zastałęm owych katanow. PasPam 160.
 • – Kommęnda przymie była Bo mi iuz była oddana puko owi Starsi Zołnierze nienamyslili się na ochotę. PasPam 57v.
troj. stara Babilonija:
 • – Y przez inne potym calamitates y Woyny będąc meta ad Sagittam, gdyż miałá wiele Konkurrentów do siebie, iák piękna y bogata Dámá; Affectantes mieć tę caput Monarchow Babylońskich y Assyryiskich: przez co iák Trojá w popiołách y ruinach swoich pogrzebiona iest stará Babylonia. ChmielAteny I I, 102.
 • – Petrus de Valle nowy Peregrynant, y wielkiego rozeznánia świadczy, że od teraźnieyszey Nowey Babylonij, Stará Babylonia niżey Eufratesa, y Tygrá Rzek leżąca, dáie się widzieć in ruinis, wielkie mogiły obalin reprezentująca. ChmielAteny I I, 103.
troj. bosman starszy:
 • – Fryderyk [...] Prosił gorąco bosmana starszego, By mógł obronić jako zdrowie jego. BorzNaw 135.
Związki wyrazowe niejednoznaczne względem znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. starszy konwentu:
 • – rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. starszy kolegijum:
 • – rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
troj. starszy cechmistrz:
 • – 1652 stała sie skarga na Bartosa [...] ze uczynił wieką skodę panu starsemu cehmistrzowy. RegTow 35.
troj. burmistrz stary:
 • Burmistrz stáry/ Exconsul [...]. Kn 54.
troj. :
 • Kn 54.
troj. najstarszy eunuch białogłowski: »tytuł urzędnika w dawnej Turcji (?)«
 • – Cesarskich Meczetow po cáłym Państwie Tureckim znáyduiących się osobliwie w Stambule, Pruzie, Adrianopolu, Jus Collationis iest przy Kislar‑Agaſy, to iest Náystarszego Eunucha Białogłowskiego, ktory ad libitum suum rozdaie Beneficia, á za to nie małe bierze Honoraria. Niepoprawne zródło .
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. stara to piosnka:
 • stara to piosnka. das ist ein altes Lied. il n'a qu'une chanson; il ne fait qu'une chanson. T III 1379.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Stáry zálotny/ Bogáty łákomy/ Vbogi pyszny. Bozy, y ludzki nieprzyiaciel. ŻabPol B1v.
przys.
 • Im kot straszy stárszy/ tym ogon twárdszy. RysProv IV, 7-8.
przys. od przysł.:
 • – Iesli każdy człowiek bąbelem iest dáleko więcey iest nim stáry. BirkNagr 37.
przys.
 • Stáry furman rad słucha/ kiedy kto biczem trzáska. RysProv XV, 2.
przys.
 • Kto z młodu chodzi iáko stáry/ ná stárość skacze iáko młody. RysProv VII, 2.
przys.
 • Wstyd w młodym człowieku Cnotá/ á w stárym Niecnotá. RysProv 86.
przys.
 • Wstyd młodym skarb známienity/ stárym státek przyzwoity. StarPopr 87.
przys.
 • Stárzy podczas dziwy broią/ gdy ich czem dobrem nápoią. KnAd 1102.

STARSZY
w funkcji rzeczownika
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1730-1731
w stopniu wyższym »przełożony, dowódca«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. starszy nad armatą:
troj. starszy bazylijański:
 • – Do ImCi Xdza Trulewicza Starszego Bazylianskiego Turowickiego pisałem Vpraszaiąc Owydanie takoż poddanych moich w Ich Dobrach klasztornych mieszkaiący[ch]. SapADiar 67.
Autorka:
wyświetl dyskusję na temat hasła (1 wiadomości)