POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło TEREBINTYNA drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło TERMIN
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2014
PARA I rzecz. ż
Słownik SJP notuje
Słowniki: SStp, SXVI, Kn, T III, L, SWil, SW nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1601-1620
Formy gramatyczne:
M.para
D.pary
B.parę
N.parą
Ms.parze
W.paro
D.par
B.pary
N.parami
Ms.parze
M.parze
D.paru
N.par
Ms.paru
Etymologia:
niem. Paar
1. »dwa jednakowe przedmioty tworzące pewną całość a. dwie osoby tworzące pewien związek«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. iść parą (parami) || w parze chodzić: »Iść razem, we dwóch (dwoje)«
 • – Pánowie rádni w iego stopy Y pułkownicy pierwszy szli parámi {w procesji]. TasKochGoff 275.
 • – A widział żeś miły ubogi, Káifaszá z Anaszem parą idących? ktorzy iáko się kompániiowáli w domu, ták i do Kościołá párą chodzili. MłodzKaz II, 166.
 • – Przybliżáli się do Páná IEZUSA: á iákoż? hurmem i cáłym pásmem? nic [!], ále parą, Publicani et peccatores, w-parze chodzili, Celnicy i grzesznicy. MłodzKaz I, 255.
 • – Przybliżali się do Pána Iezusa: á iákoż? hurmem i cáłym pásmem? nic, ále parą, Publicani et peccatores, w parze chodzili, Celnicy, i grzesznicy. MłodzKaz I, 255.
troj. wychodzić parami:
 • – Z myszey iamy wyskoczy ieden Chłopek malęnki [...] a za nim drugi y trzeci [...] po tym y damy [...] potym wezmą wychodzic parami. PasPam 77.
troj. iść parą koni || jeździć parą koników || przyjechać parą końmi: »(Przy)jechać w zaprzęgu skłądającym się z dwóch koni«
 • – Na ostatku szły Sanie prozne dla Posła parą koni suknem zielonem nakryte. PiasRel K 16.
 • – Ociec twoi/ łuzem iezdził/ lub parą konikow/ A tyś widzę nasprzągał poszosnych Woźnikow. KochProżnEp 93.
 • Przyiechała ImPanna Rutkowska zDereczyna parą końmi gniademi moimi z małego Cugu. SapADiar 32.
troj. (Mieć co, być czym) do pary || (Mieć co, być czym) nie do pary: »(Nie) pasować, (nie) składać się na całość, być (nie)parzystym«
 • – Niemasz bárziey niedopary, iáko wielki ánimusz, á máła intratá. FredPrzysł D1v.
 • – Adam wziął się z prostey ziemie, á Ewá iuż z kości [...] iuż Raiowna [...] i pierwsze małżeństwo nie było do pary, bo większa rodowitość Ewy. MłodzKaz III, 151.
 • – Ludzi pięć tysięcy, chlebow pięć, iákby do pary, ále z wielką nierownością, i tu, i tu iest pięć. MłodzKaz 293.
 • – Jákie prożne obserwacye są: [...] Niedopary kłáść iaia pod kurę áby się prędzey wylęgły. BystrzInfAstron II/ III.
 • PAIR (Terme Arithmetique) [...] Numerus par [...] Numerus impar [...] PARA do pary. Przeciwnie mowiemy nie do pary. DanKolaDyk II, 324.
troj. para a para || parą a parą: »po dwa, parzyście«
 • – na tych po okwitnieniu/ Nasienie parą á parą/okrągłe/ płaskie/ ná kształt Rondele. SyrZiel 141.
 • – Liścioe dłuższe/ wąskie [ma babie ziele]/ d pierwszego/ pará á pará pochodzące. SyrZiel 264.
przen. przenośnie:
 • – Słowik [...] po swej parze utraconej Nie chce osiadać gałązki zielonej. LubSOrfPol 9
2. zazwyczaj w bierniku »kilka, trochę«:
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. bir para:
Autor: PK
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)

ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 08.04.2014
*PARA II rzecz. ż

Najwcześniejsze poświadczenie: 1613
Formy gramatyczne:
D.pary
B.parę
N.parą
M.pary
B.pary
N.parami
»efekt ulatniania się cieczy lub ciała stałego; mgła, opar, dym«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. pary nie staje komu: »Komuś brakuje oddechu, powietrza«
 • – Wodká z Lebiotki [...] dycháwicznym/ y tym ktorym páry y tchu niestaie/ iest vżyteczna. SyrZiel 474.
 • – Ale tego nie mogę widzieć co me siwe Latá zászczycił, chociasz ile moy wiek stary Zniesie, szukąm go pilno, iuż mi prawie páry Nie stáie, y zbieganą ledwie wlokę nogę. CorMorszACyd 157.
troj. robić co, ile mieć pary: »Robić co z całych sił, na maksimum możliwości«
 • – Chodkiewicz stary Wpadnie w Maydan, y krzyknie co w sobie ma Pary Iusz Poganie w Obozie: komu miła cnota Dzis plac, dzis ma dosławy otworzone wrota. PotWoj 136.
 • – To ciska zadem, to ogonem wierci, [...] Lecz co ma pary, co ma w sobie skoku, Leci, poki grot tłucze się po oku. PotFrasz4Kuk I 351.
troj. kozia para: »wódka«
 • – Ale nie wiem, czemu jej [wódce] imię insze dali? A słyszę, pijanice różnie ją nazwali. Mydlarze dymem, krawcy bachową ofiarą, Drudzy miodem, kusznierze kozią jakąś parą. WodGorzBad 17.
 • – Widziałem babę jednę, ośmdziesiąt lat miała, Która się od kilku lat była nie zagrzała. Potem się obwinąwszy w surową łoktuszę Wlała na się gorzałki i tak zimną duszę Zapaliwszy rozgrzała. Tak to kozia para Pożyteczna, kiedy jej będzie brana miara. WodGorzBad 23.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. puścić z gęby pary: »Zmilczeć, zachować dyskrecję«
 • – Nie śmiemy przeto puścić z gęby pary, Ani ku niebu oka dźwignąć śmiele, Bośmy Cię złością zgniewali bez miary: Urąga się z nas nieprzyjaciół wiele. WadDan II, 170.
przen. przenośnie:
 • – Nie ták Mongibel smrodliwe ná wietrze Dymy pusczaiąc zaraza powietrze: Iako on z Rędzin iadąc Przerębskiego Smierdzące pary iádu Kalwinskiego Pusczał, bluznierstwa przetrębuiąc w rękę Przy Ktorey trzymał wydętą pasczękę. OblJasGór k 77
 • – Ozionął ich Czárt przeklęty/ y ták záráźliwą párą swoią przykopcił/ że się sstali czarnymi ná duszy iáko wągle. StarKaz 334
Autor: PK
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)