Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PARALIŻ

rzecz.
m
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, SXVI, Kn, T, L (XVI, XVII, XVIII), SWil, SW, SJP

Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
M.   paraliż
D.   paraliżu
C.   paraliżowi
B. uż. nżyw.   paraliż
N.   paraliżem
Ms.   paraliżu
liczba mnoga
M.   paraliże
D.   paraliżów
B. uż. nosob.   paraliże
Ms.   paraliżach
Znaczenia
»utrata przez organizm możliwości poruszania się , bezwład, porażenie«
  • – Niemasz iuż áni fránce áni páralyżow/ áni kurczu [...] iedno gościec. SykstCiepl 206.
  • – A kiedy cię człowiecze niespodzianie postrzelą? [...] á kiedy powietrze ruszy, páráliż zárázi? MłodzKaz II, 319.
  • – Bukwica [...] Głowę y Mozg samym zápachem posila: ná Páráliż, kaduk, y Zołtą nie Moc pomaga, y ná suchoty, z wodą piiąc, od upicia tego dnia prezerwuie, Wzrok czysci. ChmielAteny1755 I 545.
  • – Wiatr gdy subtelne dmuchnienie, á chyże, Wyśle przez szparę, lub szybę wibitą, wprowadzi prętko zdrowych w páraliże. DrużZbiór 356.
  • Páráliże curować, wzrok ślepy przywracáć/ zaliż y te [cuda] nie tákież? KalCuda d2.
  • – Iákoby uleczáły skázy cielesne/ z dzisieyszych ślepych okázuie się/ y wyżey nád Páráliżem záráżonemi/ y wielmi boleiącymi widzielismy. KalCuda 29.
  • – Onym [olejkiem] innych wielu/ w chorobách rożnych/ á osobliwie páráliżách y kádukách curował y uzdrawiał. KalCuda 151.
  • – Pádáiącey chorobie. [marg.] Káduku. Páráliżu. Szláku y powietrzem náruszonym służy, używaiąc go, od tego wszytkiego záchowuie, piiąc y nácieraiąc nim. SyrZiel 353.
  • – Pádáiącey niemocy. Szláku ábo páráliżowi. Pokurczonym. Strętwieniu ábo zmartwieniu [bywa ratunkiem]. SyrZiel 364.
Użycia metajęzykowe
  • - Parágraf/ Paragraph[us] [...] Paráliż/ Paralysis, f. SzyrDict 285