Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

*CHMURZYĆ SIĘ

czas. ndk
W TRAKCIE OPRACOWANIA
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
Kn, T, L (XVII-XVIII), SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SStp, SXVI


Najwcześniejsze poświadczenie: 1683
Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
lp 3. os.   chmurzy się
Znaczenia
»pokrywać się, zasnuwać się chmurami, zanosić się na deszcz, niepogodę«
  • – I jako słońce, gdy się niebo chmurzy Z między obłoków jasny promień siejesz [Boże]. LubSTobPol 84.
Podhasła

*CHMURZYĆ SIĘ


czas. niewł. ndk

Formy gramatyczne
czas teraźniejszy
  chmurzy się
Najwcześniejsze poświadczenie:
1621-1643
Znaczenia
»o niebie: zasnuwać się chmurami«
  • – Chmura się/ chmurzy się/ chmurno/ Pendent nubila [...] Nubila obducuntur [...] Nubilus est status caeli [...] Serenam mundi speciem nubes violant [...] Nubila surgunt [...] Subtexunt caelum nubila [...] Nubilum est tempus [...] Cmi się/ Dżdży się. Kn 67.
  • NE'BULEUX [...] Mglisto pochmurno iest ná dworze, chmurzy się. DanKolaDyk II, 294.