POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło NA KUPIE drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło NA ODJEZNYM
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 30.10.2017
WIELKI przym.
Słowniki: SStp (wielki, wieliki, wielik), Kn (wielki), T III (wielki), L (wielki), SWil (wielki), SW (wielki), SJP (wielki) notują
Słownik SXVI (?) nie notuje
Formy gramatyczne:
lpM.mwielki
żwielka
nwielkie
D.żwielkiej
C.nwielkiemu
B.mnżywwielki
N.mwielkim
wielkiem
żwielką
Ms.żwielkiej
lmM.moswielcy
nmoswielkie
D.wielkich
B.nmoswielkie
1. »znacznych rozmiarów, bardzo duży; bardzo liczebny; bardzo wartościowy; ogromny«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. babka wielka:
 • – Pierwsza Babká wiélka/ ktorą czérwoną zowią. SyrZiel 1129.
troj. arteryja wielka:
 • – Zyły pospolite serca są dwie żyły pulsowe iako są: Arterya wielka [...] y Arterya do płucow idąca. KirchFac 31-32.
troj. bluszcz wielki:
 • Bluscz drzewny/ ktory y wielkim y białym zowiemy/ iest bárzo krzewisty. SyrZiel 886.
troj. bania wielka:
 • – ABy w ciągnieniu Muchy nie przeszkadzáły koniom [...] Dostáć liścia bań wielkich, ktore dobrze stłuc w mozdzerzu, y tym sokiem pomázáć koniá. HaurEk 58.
troj. żaba wielka:
 • Żábá ziemna krostáwa/ wiélka. Bufo [...]. Kn 1355.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. wielka zegarowa godzina: »cała godzina, pełna godzina«
 • – Dał tedy Bog Wszechmogący że Nienagle poczęło [morze] igrać ale zwielką zegarową godzinę tak się pierwey ruszac poczęło. PasPam 66v.
fraz. w wielkiej frekwencyjej: »w obecności wielu ludzi, przy wielu widzach«
 • – Koronacyia potym była w Krakowie dnia 29 września wwielkiey Ludzi roznych Freqvencyiey PasPam 234.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Bogáctwá wiélkie ná máłé przestáwáć. KnAd 1185.
przys.
 • Wielkie Bogáctwo/ wierna miłość/ cięszka chorobá/ y zránione sumnienie/ nie mogą być zátáione. RysProv XVII, 7.
2. »przekraczający zwykłą miarę pod względem siły, intensywności lub jakości; niespotykany, niezwykły«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. gorączka wielka:
 • – Tákie wroszki są báyki/ iednák ná vkontentowánie P. Plebaná/ ábysię stáruszkowi (iákim się on zmysla) cholerá nazbyt nie wzruszyłá/ á gorączki wielkiey mu nie przyniosła/ pozwolmy mu tą rázą/ to co on práńdykuie [!] z Poznańskim tym málárzem. SzemGrat 51-52.
 • Gorączká cięszka/ wiélka. Causodes [...]. Ardens febris [...]. Flagrans febris [...] Acuta febris, vehemens [...]. Intentio febris. Kn 202.
 • – Tráfia się tesz chorobá gwałtowna ktora názywa się Cholera, to iest ustáwiczne womity z gorączką wielką. PromMed 142.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. ktoś obietnice miał wielkie: »komuś bardzo wiele obiecano«
 • – Piniędzy duzo nabrali y obietnice mieli wielkie. PasPam 233.
3. »bardzo ważny; doniosły, podniosły«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. post wielki: »czterdziestodniowy post przed Wielkanocą«
 • – Wpost wielki iedli z Mięsęm nawet y sami Iezuici y konfundowali kto nieiadł. PasPam 64v.
troj. wielki Piątek (sz. zm.): »dzień śmierci Jezusa Chrystusa«
 • Wiélki Piąték/ Dies Christi nece memorabilis [...] Charitatis diem vocat [...] Flandri nati hoc die, habent donum sanitatum miraculosum [...] Parasceve in SS. libris, praeparatio s. necessariorum diei festo Paschatis. Kn 1249.
 • Piąték wiélki/ v. Wiélki Piąték Kn 682.
 • – Chocz raz w wielki Piątek podzcie boso do Kościoła. OblJasGór 39.
 • wielki piątek. (...) vendredi saint; Parasceve. T III 2535.
troj. wielki czwartek: »pierwszy dzień Triduum Paschalnego poprzedzającego Wielkanoc«
 • Wiélki czwarték (...) Dies quinta hebdomadis sanctae (...) Dies coenae Domini (...) Dies necem Christi in cruce antecedens. Kn 1249.
 • – Báránki dáć skopić ná wielki Czwartek, tylko żeby sposobnemu y umieiętnemu sprawcy. HaurEk 103.
 • wielki czwartek. der grüne Donnerstag, jeudi saint; jeudi absolu. T III 195.
troj. wielki Tydzień: »siedem kolejnych dni poprzedzających Wielkanoc«
 • – Co kolwiek nomine Swoiey wsi obiecał wszystko poodwozili w Wielki Tydzięn. PasPam 82.
4. »o człowieku: wybitny, znakomity«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. wielki stolnik:
 • – Przyiechali tedy porządkiem dobrym pięknie Offanassy Iwanowicz Nestorow wielki stolnik Carski człowiek Familiiey Starenney Moskiewski Drugi z nim [...] Iwan Polikarpowicz Dyak. PasPam 163v.
troj. hetman polny Wielkiego Księstwa Litewskiego:
 • – Deklaracyia [...] dana przez [...] Woiewodę Smolęnskiego Hetmana Polnego w X Litewskiego. PasPam 207v-208.
troj. hetman wielki (sz. zm.): »naczelny wódz«
 • – Litwa [...] stanęli [...] Zwielkiem Hetmanem Buatem [Pawłem] Sapieią. PasPam 93.
troj. hetman wielki koronny:
 • – Xiązę Dymitr Hetman Wielki koronny umarł. PasPam 257v.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Wielkiemu Pánu nie wszytko trzebá baczyć. RysProv Kv.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. Dywan Wielki:
 • – Na Dywanie Wielkim mianym in praesentia Cesarza Tureckiego, Moffty, Kaimakan y wszyscy Ministrowie Porty, decydowano [...]. MerkHist 2/103-104.
troj. banicyja wielka (sz. zm.):
 • – Wywołánie z-ziemie/ z-oyczyżny/ Bánnicya wiélka. Odsądzenie czci. Kn 1342.
troj. bot. opich wielki (sz. zm.): »Przewłoka czarna; Smyrnium olusatrum«
 • – Pietruszká álbo Opich Alexándriyski/ drudzy Opichem wielkim/ drudzy Kobelim/ álbo konskim zowią: rożny iest od Opichu Mácedońskiego. SyrZiel 1086.
 • – ZNáyduie się w tych stronách nászych/ podobne ziele/ temu opisaniu [?]/ ktore wielkim Opichem ábo Kobylim zowiemy. SyrZiel 1087.
 • – NIeprzystoynie Gir z opichem wielkim ábo kobylem mieszáią. SyrZiel 1089.
 • – Wziąć nasieniá Czárnuchy/ korzenia ábo nasienia kobylego Opichu/ ábo wielkiego Opichu [...] po trzy łoty [...]. SyrZiel 459.
troj. wielki wezer: »pierwszy z wezyrów, piastujący najwyższą po sułtanie władzę«
 • – Kiedy przystępował wielki Wezer ad oppugnationem Wiednia nigdzie mu się nie smieli [Niemcy] opponere offensive. PasPam 267v.
troj. wielkim pędem:
 • – Przyidą tedy wielkięm pędem [...] Aprzyszedszy Ryscią stawaią zaraz przy lewym skrzydle trochę opodal od Woyska Litewskiego. PasPam 106.
troj. podskarbi Wielkiego Księstwa Litewskiego: »urzędnik zarządzający skarbem w Litwie«
 • – Waruięmy y Assekuruiemy [...] nikogo nieexcipuią[c] wyiąwszy iednak tych [ktorzy] [...] Wielmoznego niegdy Gosiewskiego Podskarbiego w XLgo y Hetmana Polnego Smierci y zabicia Complices są. PasPam 211.
troj. buława wielka (sz. zm.): »urząd i symbol władzy hetmana wielkiego (koronnego lub litewskiego)«
 • – Wakansy porozdawano Buławę wielką Xciu Dymitrowi Wisniowskiemu, Małą zas Iabłonowskiemu, Pieczęc małą Biskupowi Warminskiemu. PasPam 248v.
 • Buławę wielką dano Panu Iabłonowskiemu. Polną Panu Sieniawskiemu. PasPam 258.
 • Wielka buława. T III 88.
troj. bazyliska większa:
 • Ocymum, Basilicon, Herba regia, Brisilgenkraut Baziliská większa. GuldOn 13.
troj. bot. bazylika większa:
 • Basilicum, Bázyliká większa [rejestr ziół]. CompMed 20.
troj. gorycznik wielki:
 • – ZIele to/ iáko u Łácinnikow/ ták y u nas rozmáite ma názwiská. Jedni go zowią Gorzyszem álbo Gorycznikiem wielkim. Drudzy Swinim koprem: Drudzy wszywym Koprem: Ini Wieprzyńcem: Niektorzy Siárkowym/ álbo siárczástym korzeniem. Drudzy Jeleniem korzeniem/ iáko y wtore Peucedanum, Sárnim korzeniem/ á zwłasczá Czechowie. SyrZiel 195.
troj. wielki chłop:
 • – Przy każdem [z dwu starostów] dyaka, to jest pisarza, ma [Wielki Kniaź]. Tych dwu powinność rząd w miasteczkach zawiadywać, miejskie i wszystkiej włości chłopy sądzić, wolą Wielkiego Chłopa albo Kniazia opowiedać. NiemPam 235.
troj. zool. jastrząb wielki: »błotniak, ptak z rodzaju Circus z rodziny jastrzębiowatych«
 • iastrząb wielki. Masshu, Massweig, Boshard ein ungeschickter Raub-Vogel. buse, buson, busard, oiseau de rapine fort mal-adroit. T III 473.
troj. iść na potrzebę wielką:
 • ~ Iść ná potrzebę wielką [...] na wielki [...] stolec [...]. DanKolaDyk II, 294.
troj. łamikamień wielki:
 • – Rozłup ziélę/ łomikámięń wiélki. Saxifraga magna, vel saxifragum maius [...]. Kn 945.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. (Był) zjazd wielki: »przybyło wiele osób«
 • – Węsele było bardzo zacne y z iazd wielki. PasPam 257v.
fraz. strach z wielkimi oczami: »strach, który wyolbrzymia niebezpieczeństwo«
 • – Na to parzchnął od śmiechu, y strach go z wielkiemi oczyma odleciał. KonSRoz 74.
fraz. chodzić jako wielki pan: »poruszać się, stąpać w sposób charakterystyczny dla osób z wyższych sfer społecznych«
 • Einhergehen als ein grosser Herr/ chodzić jáko wielki Pan. ErnHand 203.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Czásu pogody/ boy się wiélkiéy wody/ ábo náwałności. KnAd 122.
przys.
 • Wielkiemu Pánu záwsze kostká dobrze páda. RysProv XVII, 6.
przys.
 • wielkie ryby małe zrą. grosse Diebe hängen die kleinen auf. les gros poissons mangent les petits. T III 1948.
przys.
 • Wielka tárápátá/ dziuráwa w deżdż chátá. RysProv XVII, 7.
przys.
 • (wariant I):
  V stráchá wielkie oczy. RysProv 79.
 • (wariant II):
  – Ale iák mowią, Strach ma wielkie oczy, Większą rzecz widzi, niźli w sobie sama [...]. DrużZbiór 215.
przys.
 • mały robak wielkiego dębu tocząc na ostatek obali. eine kleine aber oftere Bemühung thut Wunder. l'eau qui tombe goute à goute, creuse le plus dure rocher; à la continuë l'eau ronge la pierre. T III 201.
przys.
 • – Bębęn zá gorą ábo w lésié coś wiélkiego/ choć iák cébrzyk wiélkość iego. KnAd 1055.
przys.
 • Kto czéládź wiélką chowa/ i buduié: Ten/ by nawięcey miał/ wnét wyszáfuié. ábo: Drogę do vbostwá sobié gotuié. KnAd 376.
przys.
 • ~ Kto nádzieią żyw/ wskorali/ będzie wielki dziw. RysProv 37.
przys.
 • Brácia zgodliwi/ są wiélkie dziwy. KnAd 44.
przys.
 • Małe winy gryziemy/ wiélkie całkiem połykamy. KnAd 470.
przys.
 • Nie bądź błaznem/ kiedy nie możesz być wielkim Pánem. RysProv X, 1.
przys.
 • Ból/ ieśli máły/ ia go zniosę: ieśli wiélki/ on mnié. KnAd 41.
przys.
 • Ból máły/ znośny: wiélki krótki. KnAd 41.

WIELKA
w funkcji predykatywnej
Formy gramatyczne:
wielka
większa
największa
Najwcześniejsze poświadczenie: 1650
»jest ważne«:
 • – Mądry y baczny człowiek/ á przy tym cnotliwy Często więc nie ma tego/ czego mu potrzebá/ Przecię niefrásowáć się większa iest v niego Niż nie mieć/ á daleko więc iey nic nieprágnąc. OpalKSat 141.
 • – Ale to wielka, że na tę tak wysoką wieżą bez gradusów aż na samą górę wchodzą, tak jeno jakoby in plano aliquo loco troszeczka stoczystym chodził. BillTDiar 171.
 • – To największa, że wojsko przez zimę w Ukrainie zostając wielce znużone było, mianowicie piechota, której z głodu i zimna siła naginęło. JemPam 431.
Patrz WIĘKSZY.
Autorka:
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)