POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło ABESTYŃSKI drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło ABHORENCJA
Data ostatniej modyfikacji: 20.11.2014
*ABECADŁO rzecz. n
Warianty fonetyczne: *ABECADŁO, *ABIECADŁO, OBIECADŁO, ABĘCADŁO
Słowniki: SStp (obiecadło, obiecado), SXVI (obiecadło, obieciadło, obiaciadło), Kn (obiecadło), T III (obiecadło), L (abecadło, abiecadło, obiecadło), SWil (abecadło, obiecadło), SW (abecadło, abiecadło, obiecadło), SJP (abecadło, obiecadło) notują
Formy gramatyczne:
M.abęcadło || obiecadło
D.abecadła || abiecadła || obiecadła
B.obiecadło
N.abecadłem || obiecadłem
Ms.obiecadle
M.obiecadła
B.abecadła || obiecadła
1. »zbiór wszystkich liter jakiegoś systemu pisma uporządkowany zgodnie z tradycją, alfabet«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. podług abecadła; według abecadła; według porządku abecadła; porządkiem abecadła:
  • – W reiestrzach tych podłuk abecadła wpisana szlachta była, zaczym mnie skoro wedłuk abecadła prziwołano dobrze iescze zadnia [...]. VorLetSkarb 288.
  • – W reiestrzach tych podłuk abecadła wpisana szlachta była, zaczym mnie skoro wedłuk abecadła prziwołano dobrze iescze zadnia [...]. VorLetSkarb 288.
  • – Rozłożenie słow według porządku obiecádłá, w Arythmetyce Polskiey przytrudnieyszych. SolGeom III 77.
  • ALPHABE'TIQUE, adiect. m. & f (Disposé selon l'ordre des lettres de l'alphabet.) Secundûm litterarum seriem dispositus, ou ordinatus, a, um. ABECADLNY ułożony według porządku ábecadła. DanKolaDyk I, 86.
  • DICTIONNAIRE, sŭbst. m. (Recueil fait en maniere de Catologue de tous les mots d'une langue par ordre alphabetique.) Vocabularium. DYKCYONARZ, Wokabularz, Słownik, Księga Słow álbo reiestr słow ięzyka iákiego wszystkich porządkiem obiecadła zebranych. DanKolaDyk I, 465.
  • – Obiecadło. A b c, ein Alphabet. l'a b c, l'alphabet. § obiecadła się uczyć; porządkiem obiecadła idące słowa. obiecadło dla dzieci. eine Fiebel; ein A b c für Kinder. la croix de par Dieu; languette. T III 1092.
  • – Teraźnieysze drog wymiary, tak Europeyskie iako Azyatyckie, rozmaite są z swoiemi rożnemi nazwiskami, z ktorych znakomitsze z swoim wymiarem i terminem, porządkiem Abecadła przyłączam. SzybAtlas 286.
troj. abecadło greckie:
troj. abecadło żydowskie:
a) »zbiór liter stanowiących tekst«:
b) »zbiór liter do oznaczania elementów rysunku technicznego, wykresu, szkicu itp.«:
2. przen. »umiejętność czytania i pisania«:
3. »elementarny zasób wiedzy; podstawowe wiadomości z jakiejś dziedziny«:
4. »podręcznik do nauki czytania i pisania; podręcznik dla początkujących w jakiejś dziedzinie«:
5. »klucz do szyfru«:
Patrz Alfabet.
Autorzy: KS, WG
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)