POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło GODZIEN drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło GODZINKA
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 23.10.2012
BOK rzecz. m
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
M.bok
D.boku
boka
C.boku
B.bok
N.bokiem
Ms.boku
W.boku
M.boki
D.boków
C.bokom
B.boki
N.bokami
Ms.bokach
1. »prawa albo lewa strona tułowia człowieka lub zwierzęcia«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. podle boku: »przy boku, przy sobie, pod ręką«
 • – Chłopiec zas przynim szedł z Mieczęm tudziesz pole [!] Boku. PasPam 83.
 • – Prawił iedno kurzeczy, drugie nicpotym, A miecz zaraz podle boku z chłopcem na ktory ia miałęm pilne oko. PasPam 83v.
 • – Przykra całey kompaniiey Iaktura. Tak dobrych poufałych nikomu nieuprzykrzonych w kozdey z Nieprzyiacielem Utarczce podle boku poządanych y do wytrzymania wszelakich Insultow dp swiadczonych postradac kawalerow. PasPam 85.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. podeprzeć boków I: »zaspokoić głód, łąknienie; dodać sił, wzmocnić«
 • – Podiadam sobié [...] Propè satur factus sum [...] Fulcire & sustentare cibis [...] Fulciri cibis, podeprzéć bokow [...]. Kn 737.
 • – Strach cięszkiey niewoli y Tureckich, okow. DodaSerca wpotrzebie y podeprze bokow [naszym rycerzom] Tedy wszytkie trudnosci na Piersiach stalonych. Skazę przepraw, ruinę Mostow obalonych Głod y cięszkie pragnienie; strasz w nocy y we dnie Gorski dym ktorym drugi napoły przewiędnie Meznym sercem znosili. PotWoj 21.
fraz. bokami świecić: »być biednym, obdartym«
 • ~ Bokámi świeci, iákby z niewoli, Głod niedostátek, áż głowa boli [wielbiciel Wenus]. CompMed 413.
fraz. chwytać się za boki (od śmiechu) (sz. zm.): »śmiać się serdecznie, do rozpuku«
 • ~ Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.
 • ~ TENIR [...] Chwytać się zá boki od śmiechu. DanKolaDyk II, 534.
fraz. wziąć po boku: »ponieść porażkę, klęskę«
 • – Aż tu wnocy wszystkie siły swoie na naszych wywarł Chmielnicki ze wszystkich stron następuiąc, ale przy Protektorze Bogu wziął dobrze po boku, y nic niewskurawszy reyterowałsię nazad. HistBun 10v.
fraz. boki rozpierać śmiechem: »śmiać się serdecznie, do rozpuku«
 • ~ Co powaznieyci boki rospiráią w Ławách az Smiechem czasęm rozmáwiaią Znáć nie o Bogu, bo sámá postáwá Z Sámy ich Cery, y z oczu wydáwá. OblJasGór 143v.
fraz. boki podpierać trzęsąc śmiech: »śmiać się serdecznie, do rozpuku«
 • ~ Wnet y Wrzesczewic (bo tusz zarasz blisko Przy Generale miał swe stanowisko) Trafił ná zarty, dla Ktorych asz boki Podpirał trzesząc smiech w sobie głęboki. OblJasGór 138.
fraz. trzymać się za boki od śmiechu: »śmiać się serdecznie, do rozpuku«
 • ~ COSTE' [...] Trzymał się zá boki od śmiechu. DanKolaDyk I, 376.
fraz. zarywać bokiem: »poruszać się w sposób zmuszający innych do ustępowania z drogi, znamionujący hardość, pewność siebie«
 • – HUsárzáć piszę [...] Ostro/ ogromno/ ma sobie poczynáć/ Okiem orzech gryść/ Wąsem muchy ścináć/ Wąz ową fozą nową Báłłábáńską Ieśli chce brodę niechay ma kátáńską Animusz Páński/ niech zárywa bokiem Powaznym sobie postępuiąc krokiem. KochProżnLir 50.
fraz. komu boków zmacać: »obić kogo«
 • – Gdy się przyzwyczai, wlecze co nádybie [niewiasta do szynku] Choć iey mąż bokow zmáca, gdy ią przy czym zdybie. CompMed 399-400.
fraz. bokami robić II: »o człowieku: być skrajnie zmęczonym, wyczerpanym; z trudnością łapać oddech na skutek takiego stanu fizycznego«
 • ~ Tem czásem Sułtan czynił/ co człowiecze Y co te ziemskie czynić mogły siły: Więcey nie może/ pot z krwią z niego ciecze/ Bokámi robi / y thnie w oney chwili [sułtan zmęczony walką]. TasKochGoff 249.
fraz. bokami robić III: »o człowieku: żyć w biedzie, niedostatku«
 • ~ Á będzieżli się też godziło nic nie mowiąc, odewsi do wsi włoczyć? bokami robić? nic nie odpowiedziawszy brać? MłodzKaz IV, 170.
fraz. dzierżyć się za boki: »śmiać się serdecznie, do rozpuku«
 • – Widząc to lozna czeladz y dorosli chłopi Ze przed dziecmi ucieka, zesię Turczynstropi Suną się krzycząc z wałow, biezą do nich wskoki A Hetmani patrzący dzierzą się zaboki. PotWoj 95.
fraz. podeprzeć boki II: »oprzeć ręce na bokach w sposób znamionujący pańską postawę, władczość, pewność siebie«
 • – A w niebo pluje, a podeprze boki, Wszędy mu ciasno, choć że świat szeroki. Rad by częstował, rad by dał, a nie ma, Przecie o sobie wiele pan brat trzyma. NiebAnBad 258.
fraz. wyjść komu bokiem: »obrócić się na złe, zaszkodzić komu«
 • – Tak smaczna ze się naieść iey niemoglismy ale wyszła nam ta kapusta bokiem. MasDiar 108v.
fraz. bokami robić I: »o zwierzętach: poruszać gwałtownie bokami wskutek głębokiego oddychania, spowodowanego zmęczeniem«
 • ~ Koniowi na Rupie albo [kiedy] bokami robi Gorczyce utrzec. GrodzMisc 188a.
fraz. chwytać się za boki:
 • ~ Krotochwila [...] Tym/ komu rádá w domu/ ták hoynie częstuie/ Ze się iedni zá boki wstrząśnione chwytáią./ A drudzy się iuż dobrze nie po rozpukaią. MorszHRoz Cv.
fraz. (Kogo) chwytać za boki (sz. zm.): »o strachu: opanowywać«
 • ~ Nákoniec wszyscy vciekli wzawody/ A strách ie gonił/ y chwytał zá boki. TasKochGoff 336.
 • ~ Gdzieź z Dyámentu sen mię ukowány Uiął ták/ żebym przespała tę trwogę/ Prożno zá boki chwyta strách w przemiány/ Oczuli zmrużyć y powlec co mogę/ Iuż ták dokończę. TwarSDaf 81.
fraz. Komu pookładać boki: »zbić kogo«
 • – [Kuba do Maćka] Dobrze małpie [żonie] pookładaj boki! DialJezOkoń 293.
fraz. Komu boków kijmi wybadać: »obić kogo«
 • – Są PP. Badowscy Sliachta zacna w Rawski ziemi ktorzy douiedzielisie o tych dwu, opisanych, obiecali im [chłopom, którzy, przybrawszy nazwisko Badowski, udawali szlachciców] bokow kiymi wybadac. TrepNekLib 20.
fraz. (Komuś) boków przypiec (sz. zm.): »zmusić /(kogoś)/ do mówienia przypalając /(komuś)/ boki«
 • ~ Złapawszy iuz kogo bokow przypieczono. PasPam 102.
 • ~ A zwłászczá gdy iescze pomięniwszy kogo, strászą, grożąc, powiedz po dobrey woli, bo powiesz po niewoli, kiedyć bokow przypieką. WisCzar 77.
 • ~ Ty zebyś zbierał, chował, skarb swoy iák nayściśli? O tobie złodziey: ábo zboycá, pewnie myśli, Ten żebyć wydárł? ieszcze: żebyć przypiekł bokow, Támten, żeby cie cicho, obnáżeł z tłomokow. PotPocz 120.
fraz. chodzić wziąwszy się pod boki: »poruszać się oparłszy ręce na bokach, w sposób znamionujący pańską postawę, władczość, pewność siebie«
 • COSTE' [...] Chodzić wziąwszy się pod boki hardo z fantazyią. DanKolaDyk I, 376.
fraz. chodzić pod boki podparłszy się: »poruszać się oparłszy ręce na bokach, w sposób znamionujący pańską postawę, władczość, pewność siebie«
 • Chodzisz sobie po klasztorze prożnuiąc pod boki podpárszy się/ á mowisz iam ksiądz/ iam zakonnik/ trzebá mię szánowáć. StarKaz II, 505.
fraz. podjąwszy boki chodzić: »poruszać się oparłszy ręce na bokach, w sposób znamionujący pańską postawę, władczość, pewność siebie«
 • – Podeymuię boki/ podiąwszy boki chodze Ansatus ambulo, subnixis alis me infero [...] v. Szumno 2. Idę 12. Kn 736.
fraz. darmo tłoczyć z boku na bok łoże (sz. zm.): »nie móc spać w nocy«
 • ~ Ty sam nie spisz za wszytkich, nie dasz zemgnąc oku Wielki Hetmanie: darmo tłocząc na bok z boku Twarde łoze. PotWoj 41.
 • ~ Alec beze snu zeszła mu [Artaxiasowi] dzis cała [noc], Y darmo tłoczy zboku nabok Łoże. PotSyl 117.
fraz. chodzić bok o bok:
 • Chodziliśmy bok obok ieden wedle drugiego. PasPam 174v.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • Chłop ná chłopá/ kiedy wedle boku płochá. RysProv II, 8.
przys.
 • ~ Kto spada z wysoká/ nátrąca boká. KnAd 401.
przen. przenośnie:
 • – Dokazuie [czart] iednak pospolicie tego/ że wżdy iáką kłodę iaką [...] kobylinę wytnie/ ktorą lubo cale do zbawiennego kresu/ przeyścia nie zagrodzi: wszakże ták ie często zamuli/ y zatrudni/ iż ledwie z wielką odwagą dobrze ná darszy bokow/ człowiek się przedrze. BujnDroga 46-47
 • – Vskoczy [Rambald] w stronę/ á miecz piorunowy Vderzył w filar przy moście kámienny. Skry/ y kámienie poszły pod obłoki/ A zdraycę zimny mroz viął zá boki. TasKochGoff 177
 • – Wiele iest ludzi ktorych nieprzywykła Praca WObozie: chorobami iuz zaboki maca. PotWoj 85
2. »prawa albo lewa strona przedmiotu lub określonej przestrzeni; zewnętrzna strona bryłowatego przedmiotu, krawędź«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. z boku:
 • – Ten w zad siecze, ten w oczy ten go [Rugiera] z boku kole. ArKochOrl 61.
 • – Tu Niemiec rozbrátány ku wam w oczy zmierza/ Tu Morze od pułnocy/ tu hárdy Przymierza Niedotrzyma Moskwicin: Tatry wiszą z boku/ A z tełu się okrywa w krwawym Mars obłoku. TwarSLeg 17.
 • – I teraz tedy - zrazu nie chcąc nagle Nadymać wiatrem na rozpięte żagle, Tylko wolnym tchem - ten nasz niełaskawy Eolus z boku mało ruszał nawy, Tak że i przez dzień, i przez nocną chwilę Nie wiem, jeśliśmy uśli całą milę. BorzNaw 177.
 • – Tosz wy z Czoła ia z boku wsiędziem prawi [Chodkiewicz] na nie [na pogan]. PotWoj 102.
 • DE COSTE' [...] Z BOKU z strony nie prosto ukośnie. DanKolaDyk I, 376.
troj. w bok:
 • W bok im [mieszkańcom krainy Mongazji] basierscy i nahajscy mieszkają. NiemPam 180.
 • – Zając klucz dwojako czyni, albo w zad, a dopiero z tamtąd w bok [...] albo zaraz w bok. OstrorMyślTur 9.
 • – Przetoż i to zaraz postanowiono było [...] aby w ciągnieniu żaden z pod chorągwie ani w przód, ani w bok swawolnie pod gardłem nie wyjeżdżał. DembPrzew 57.
 • – Ja piszę do Króla Jmci, żem gotów wszystko uczynić; ale że mi wozy nie przyszły, pojadę gdzie w bok Lublina i tam na wojsko i wozy czekać będę. SobJListy 113.
 • – Sad w bok domu obszerny, drzewami różnemi zaszczepiony i zasadzony. InwKal I 572.
 • – Mysląc iednak y tam że Szwed za nim maszeruie, rzucił Się w bok Czarnecki ku Płockowi. HistBun 45.
 • – Rano mszy wysłuchawszy u Benedyktynow w Kosciele nie było nic raritatis ieno wielki a ztaroswiecki iechalismy tedy na popas godzin cztyry troche w Bok ziachalismy do Miasta Sendeni gdzie się Krolowie wszyscy chowaią. SobTDzien 40.
 • – Tegoż [dnia] błąkaiąc się Pocztarz przez kilka dni piiąc w bok z iachauszy zgościńca zgubił Iuki zlistami. SapADiar 35.
 • BUT [...] Z CELU w bok, głupie, lekomyślnie [!]. DanKolaDyk I, 240.
troj. na bok:
 • – Bo ile wymyslonych przezwisk y rodzaiu szat roznych tyle trzeba miec wskrzyniach dostroiu Kładąc ie nasie to tak tosak to na bakier To nabok to zas przedsie to zas zasie potym. OpalKSat 100-100v.
 • – Rzucą się śmiertelne oszczepy po oku, Ze iednák bok obá? umkną rázem kroku? Chybią się [pojedynek rzymskiego i francuskiego harcownika przed bitwą]. PotPocz 144.
 • Na bok bramy po lewej ręce izbedki dwie o jednej sieni i o jednym kominie murowanym. InwChełm 5.
troj. w boku:
 • – [We dworze w Warszawie] Pokoje, sień między niemi: Z tej wboku strony za niemi Stajnie, tamże wboku znajdziesz Studnią w podwórzu. JarzGośc 125.
 • – A tym czasemparuią naszy Turkow smiele W boku maiąc Hetmana, ochotnika wczele. PotWoj 162.
 • – Iusz tesz wKatolickie poniekąd wiezdzamy Panstwo było miasto wBoku na ktoresmy nieiachali. SobTDzien 21.
troj. po bok:
 • – Weźmicie też skrzynię Páńską/ y wstawcie ją na woz: á sztuki złote ktoreście ofiárowáli zá przewinienie/ włożcie w skrzynkę pobok jey. BG 1Sm 6, 8.
 • – W iedney [bitwie] stały dziáłá ná przodku w czele. w drugiey stały po dwu á dwu, álbo po trzech á trzech, po bok skrzydeł muszkieterow, okryte skrzydłámi konnych. UffDekArch II, 27.
 • – Stodoła o dwuch bojowiskach, po bok z jednej strony owczarnia, z drugiej wolarnia. OpisKról 49.
troj. atlański bok:
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. na coś poglądać z boku: »spoglądać na kogo nieufnie, spode łba«
 • ~ Wtym się bachmat sunie I już z wałachem pruskim równa skronie I głowę z głową, a prawie po oku Srożąc sięna się poglądają z boku. BorzNaw 168.
fraz. bokami robić IV: »być intensywnie eksploatowanym, wyczerpywanym«
fraz. bokami robić V: »tu: poruszać się gwałtownie, ze wszystkich sił«
 • ~ Morze bokami robi, waląc piaski strychem, I najdalej dziesiątym zawsze sięga sztychem. PotFraszBrück I 369.
fraz. w bok skoczyć: »zdradzić kogo«
 • ~ Chcesz-li, abym się kochał w tobie wiernie, Przestań tych figlów, bo chociaż niezmiernie Kocham, jednak w bok natychżemiast skoczę, Jak zdradę zoczę. MorszAUtwKuk 252-253.
fraz. spojrzeć na kogoś z boku: »spojrzeć na kogo nieufnie, spode łba«
 • Spoyrzy na mnie z boku niezdałęm mu się dotey konfidencyiey. PasPam 97.
przen. przenośnie:
 • – Oto iák głowę niesie pod obłoki/ Nawyższey Pálmie Pháryiskiey podobne/ Iáko się szerzy/ y rospiera boki/ Podbiwszy pod się lásy inne drobne [drzewo bobkowe]. TwarSDaf 122
3. mat. »odcinek łączący dwa sąsiednie wierzchołki wielokąta; odcinek łączący dwa punkty oznaczające baszty obronne na planie fortecy«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. bok angularny:
 • – [Mówią, że] Więcy [fortyfikacji twierdzy] nakryje bok angularny, niż cyrkularny. AquaPrax 246.
troj. bok cyrkularny:
 • – [Mówią, że] Więcy [fortyfikacji twierdzy] nakryje bok angularny, niż cyrkularny. AquaPrax 246.
4. »miejsce położone w pewnej odległości od kogo czego; odosobnienie, ukrycie«:
5. przen. metonimicznie »człowiek; zbiorowisko ludzkie, grupa«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. doprowadzić do boku czyjegoś:
 • ~ Iuz ze ich doprowadz y do boku krola Io MSCi. PasPam 172.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. alienować kogo od boku czyjego (sz. zm.): »oddalić, odprawić kogo«
 • ~ Odebrałem List [...] przez Kozłowskiego muzykanta mego przeszłego ktorego mnie odsyła ponieważ nieodpowiednie Odjechał alienowawszy od Boku swego. SapADiar 6.
fraz. czyjegoś trzymać się boku (sz. zm.): »być blisko kogoś, stale mu towarzyszyć, asystować«
 • ~ Kozdy wswą kozdy wnogi. Oprocz niektorych a bardzo Nie wielu poczciwych y dobrych Senatorow y Panow ktorzy albo Panskiego trzymali się Boku albo Woyska. PasPam 133v.
 • ~ Tego tylko chcę po wás/ abyście się tylko boku mego trzymaiąc/ mym przykladem [!] odwáżnie czynili. BujnDroga 247-248.
fraz. alienować się od boku czyjego: »odjechać od kogo, opuścić, zostawić kogo«
 • ~ Pisałasię rozna Expedycya przez Pana Gerlacha douilna kturysię alienował od Boku mego. SapADiar 77.
fraz. rezydować przy boku czyimś (sz. zm.):
 • – Widzę Freqvencyią Ich MSCiow Panow Senatorow przy boku WKMSCi Rezyduiących. PasPam 146.
 • – Tegoz Roku August II Krol Polski y Xiąze Saskie z Polskiey do Saxoniey odiachał, za Ktorym Iasnie Wielmozny IMPąn Franciszek Wielopolski Starosta Krakowski a Pąn na Zywczu Dziedziczny tamze poiachał, y Kielka Niedziel Residował przy boku iego. KomonDziej 228.
fraz. garnąć się do boku czyjegoś: »pragnąć stale towarzyszyć komu, być do czyjejś dyspozycji«
 • ~ Siłaz się ich garnęło do Boku Panskiego. PasPam 133v.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. strach chwyta kogoś za boki: »ktoś się boi«
 • ~ Nákoniec wszyscy vciekli wzawody A strách ie gonił/ y chwytał zá boki. TasKochGoff 336.

O BOK
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1622
»w pobliżu, blisko«:
 • – ROSKOSZ wesoła páni w złotorytey szácie Idzie iáko paw stroyna. [...] ROSPUSTA stára pani tuż iey o bok stoi/ I wszystkie swoie fochy swoim trybem stroi. MorszHRoz Av - A2.
 • O bok/ pobocz komu idę/ siédzę. Ad latus alicui sedeo, assideo alicui [...]. Kn 554.
 • – Wpotrzebie woienney rowny wSliachectwie Sliachcicowi tilko obok stanąc ma a plebeusowi zadnemu miedzi sliachtą Stawacsie obog [!] niegodzi tylko miedzy Czeliadzia Sliachecką. TrepNekLib 11v.
 • – Przystawowie dway s prawey, trzeci z lewey strony obok Ich Mm, Ich Mc sami we srzodku miedzi niemi, a za Ich Mciami młodz iechali. PiasRel 43.
 • – Panowie Posłowie nazwyczaynym mieyscu tuz u wschodu gdzie Posłowie inni zsiadac zwykli, zsiedli z koni swoich. Na wschodzie idąc obok Przystawowie z Ich Mcmi. PiasRel 43-43v.
 • – Zaczym iemu [Antoniemu Christianowi Lettowowi] do mnie obok siedzącemu pic przyszło. VorLetSkarb 76.
 • – Giną Xiążętá/ z gminem Miłościwi/ Niewinne dziatki/ Stárcowie Sędziwi/ Corki obok z Mátki. KochProżnLir 111.
 • – Gdy się vspokoi nitká z kulką, náznácz ná rámieniu SF, przy N, drugi punkt pod nitką właśnie o bok pierwszemu punktowi, nie wyżey, áni niżey. SolGeom II 4.
 • – Dostatni, grzeczny, z nosem szlachcic sporym, siadł na bankiecie obok z senatorem. PotFraszBrück II 378.
 • – Odciąg wprzod Całe, o bok gdy frákcyie máią, Ktore z osobná podle, swoię Restę dáią. SolGeom III 119.
 • – W ten sposob sporządziwszy pompę czworográniástą, vżywánie iey będzie podobne pompom okrągłym, ile do robienia rękoieścią TV; iednák w tych dwoch rzeczách rożne: że laská ZS, nie we srzodku rury zostawa, ále o bok trąby QP y że tłok odpefgb nie nád pokrywką kłotki BCEFG osádzony, ále pod nią wypycha wodę z kłotki do trąby. SolArch 146.
 • – Niech będą dwie rury P, R, obok stoiące podle siebie. SolArch 150.
 • – Na drugiey linii KB, weźmiy od spodu, gdzie się poczyna gárá, calow połpiętá; á od tego punktu po linii KB przebież cyrklem otwartym ná trzy cale, aż do siedmnastego razu; żeby dziury po linii KB, nie przypadáły obok z dziurami linii NM ále przeciwko odległości tych to dziur linii NM. SolArch 16.
 • Obok chcemy przykupic y murowac Się musim dla tego y tę kamienice pretenduiem mieć. SapADiar 129.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. o bok z kimś chodzić: »być komu równym«
 • – Niech o bok, niech zárownie, ztworzenie z-Ztworzycielem nie chodzi. MłodzKaz II, 114.
 • – Wiemy ze wodz ludu Bożego, ieden był tylko Moyzesz, á czemusz wyście Ludu Izráelskiego, przyczyta się i rękom Moyzeszowym i rękom Aáronowym? [...] ten Aáron., o bok teraz z-tobą [Mojżeszu] chodzi, dzielą między wámi sławę, in manu Moysi et Aaron, w-ręku Moyzeszá i Aároná. MłodzKaz I, 46.
 • – W Swiętey Ewangelyi, naprzod się miánuie Oblubieniec, dopieroż Oblubienicá; á ieżeli nie byłá Oblubienica kondycyią rowna Oblubieńcowi, postáremu nie tráktował iey iáko służbisty iákiey, coby się to zá niem włoczyć miáłá, ale o bok z niem chodziłá. MłodzKaz IV, 525.

BOKIEM
w funkcji przysłówka
Formy gramatyczne:
Najwcześniejsze poświadczenie: 1612-1614
»mimo kogo czego, w pewnej odległości od kogo czego, z lewej lub prawej strony kogo czego; na lewą lub prawą krawędź czego«:
 • – Wpráwiwszy iednę z onych glyniánych miseczek, w on vl, (ktorą bokiem będziesz kłádł) [...] wpráwisz zátwory. OstrorNauka Ciijv.
 • – Myśliwczyk interim swory zebrane w troki sobie uwiąże. Bo łowczy po wywarciu zaraz sobie bokiem psów z charty swemi pojedzie, a bakałarz za uczniem. OstrorMyślTur 49.
 • – Szereg się żowie, gdzie ieden podle drugiego bokiem do siebie, álbo o łokieć stoią. FredPiech B6.
 • – A my na ich żal sporo popływamy i Hyl miasteczko bokiem omijamy. BorzNaw 43.
 • – Zamoyski zatym barziey Vrazony Za nan wypuscił Ferdyment cisniony Ktory acz prawym pominał go bokięm Tym pilniey zanim Sporszym dązy Krokięm: Y tusz tusz bięząc w iego ropy wpada. OblJasGór 125.
 • – Z Koreckim Xiązęciem przebrawszy się gdzieś bokiem w Tysiącu Ochotnika niespodzianie Oboz Chmielnickiego napadli. HistBun 6.
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)