Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

JKM I, JKM.

skrót od (odm. jak rzecz.)
m
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1606
Formy gramatyczne
liczba pojedyncza
lp M.   JKM
  JKM.
D.   JKMci
C.   JKMci
B. uż. żyw.   JKMci
N.   JKMcią
Ms.   JKMci
Znaczenia
»Jego Królewska Mość«
  • – A jeśliby się mieli zostać [legaci papiescy], żeby także nigdy semoto senatu privatim z JKMcią nie ważyli się rozmawiać i traktować [...]. DyskRokCz II 425.
  • – Sam JKM., zastanowiwszy pułk, w którym szedł, JMP. wojewodzie bracławskiemu i straż zdrowia swego poruczył [...]. OpisDostCz III 160.
  • – Szli potym do całowania ręki JKMci p. Dobek, p. Branicki, p. Strasz i inszych niemało [...]. OpisDostCz III 166-167.
  • – Potrzeba tedy, abyście nam WM. articulatim na te podania respons dać raczyli, którybyśmy JKMci i senatowi odnieśli. OpisDostCz III 168.
  • – Sposób zabieżenia praktykom w tym urzędzie przedniejszym, aby arcybiskupa, zwłaszcza gnieźnieńskiego, jako prymasa, na czym po JKMci wiele Rzpltej należy, było obieranie na sejmie z biskupów od senatu wszytkiego tak duchownych, jako i świeckich [...]. PrzestSposCz II 462.
  • – Skąd zaś ta tu fakcya tym tam radom cudzoziemskim korespondowała, tak iż rzeczy coraz barziej się mieszać musiały nie jedno w czym inszym, ale i w przedsięwzięciu JKMci z strony małżeństwa swego, względem którego deklaracya, acz po trzykroć, a pewnie szczera, nam senatorom od JKMci uczyniona była, że rodzonej św. pamięci swej pierwszej małżonki zaniechać, a arcyksiężnę JM. Ferdynandównę pojąć miał, jednak za radą niektórych, arcyksiężnie JMci obowiązanych (którzy i wiele konsensów inszych na to sposobili), ato z skłonnością swą do drugiej córki jej JKM. otworzyć się nam raczył, cedułą Ojca św. a responsem cesarza JMci w tym się zasłaniając. SkryptWojCz II 265.
  • – [...] zjednawszy sobie audyencyą, prosiłem JKMci, aby sobie tych rzeczy powiedać nie dał, gdyż siła jest in pactis, co skutku swego nie bierze, i ukazałem zarazże in pactis on paragraf ostatni: iura omnia, libertates etc. et speciatim articulos in coronatione Henrici regis sancitos etc. SkryptWojCz II 268.
  • – Widźi ná koniec IKM suspicyami iákieyśi poniewolney i z praktykowáney Elekcyey funditus zamieszaną Rempublicam, ktora inákszym sposobem serenata być nie może/ tylko z-tego dowodu miłośći Oyczyzny. PisMów II 9.

JKM II

skrót od
  Jej Królewska Mość
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
JKM. p. JKM I