Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

PEWIEN I

zaim. przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1772
Formy gramatyczne
lp D. ż   pewnej
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Był niegdyś modnym kawalerem, ale wzgardzony od pewney wdowy ktorey się był oświadczył sługą, od lat dwudziestu przeszło, porzucił z rozpaczy, iak sam o sobie powiada, marności świata tego. Monitor 16.

PEWIEN II

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji

PEWNY, PEWIEN III

przym.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1607
Formy gramatyczne
stopień równy
lp N. m   pewnym
lm M. mos   pewni
stopień wyższy
lp B. n   pewniejsze
odmiana niezłożona
lp M. m   pewien
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Przyiacielu rzekł dziękuię ci za to, ześ mnie uczcił oycostwem tey przystoyney y utciwey Panienki, bądź zaś pewnym iż gdyby od moiey woli iey postanowienie zawisło, nigdybym ciebie za zięcia nie obrał. Monitor 142.
 • – Ja nie idę za takowym zdaniem, wolałbym albowiem żeby oprocz Xiąg moralnych, każdy strapiony czytał lub słyszał przypadki nieszczęśliwszych ieszcze od siebie, znalazłby tym sposobem pewnieysze uśmierzenie boleści swoiey. Monitor 152.
 • – Mamy się z czego weselić, iż w teraznieyszych czasiech przychodzi nam nie tak pobudzać do zaczęcia, iako zachęcać do kontynuowania pracy tak zbawienney y pożyteczney, pewni sprawiedliwey nadgrody, iż y my za czasem staniemy się godnemi tłumaczenia. Monitor 6.
 • – Gdy ktorego do siebie zawoła, pewien iest zawołany, iż co wdzięcznego z ust Pańskich usłyszy. Monitor 85.
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • (wariant I):
  Koń cudny y dobry/ ma mieć te seść sztuk. Cudne trzy: Kark/ Nogę/ Oko. Dobre trzy sztuki/ Wolną gębę/ Pewne nogi/ Czułość. PienHip 6.
 • (wariant II):
  Koń ma być czuły/ nog pewnych/ y gęby wolney. RysProv 43.
Podhasła

PEWNA


w funkcji predykatywnej

Formy gramatyczne
Najwcześniejsze poświadczenie:
1749
Znaczenia
»jest pewne«
 • – Ztym wszystkim to pewna, ze zyćie ludzkie podobne drzewu: któremu gdy wilgoći nie dostaie: usychać musi. BeimJelMed 11 nlb.