POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło CHMIELNICZEŃSKI drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło CHMIELNIKOWY
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 06.02.2014
ARYTMETYCZNY przym.
Słowniki: T III, L (XVIII), SWil, SW, SJP notują
Słowniki: SStp, SXVI, Kn nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1659
Formy gramatyczne:
lpM.marytmetyczny
żarytmetyczna
narytmetyczne
D.żarytmetycznej
Ms.żarytmetycznej
lmM.nmosarytmetyczne
D.arytmetycznych
B.nmosarytmetyczne
N.arytmetycznemi
Ms.arytmetycznych
»odnoszący się do arytmetyki«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. koło arytmetyczne:
 • Koło Arythmetyczne: iest Instrument do snádnego multyplikowánia, y dżielenia liczb wielkich służący. SolGeom III 78.
troj. proporcyja arytmetyczna:
 • – Regułę proporcyi Arytmetyczney ták formować by trzeba. BystrzInfArch G2v.
troj. figura arytmetyczna:
 • – Dwie figury Arithmetyczne zá punktámi trochę oddzielone ku prawey ręce, służą z poprzedzáiącymi figurámi Połdyámetrowi [..]. SolGeom I 76.
troj. litera arytmetyczna:
 • – Ná iedney Kolumnie od ręki práwey rozłoż dżiewięć liter Arythmetyczncych pierwiastkowych, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SolGeom III 154.
troj. model arytmetyczny:
 • – [...] w opisaniu punktow Pártykularnych tey Moiey Opery, tákże w Modellách Arythmetycznych wszelaki Porządek stáráiąc się zachowáć, v Łáskawego Czytelniká dopomagam się áby tákiegoż Porządku w czytániu przypilnował. HaurEk I.
troj. numeracyja arytmetyczna:
 • – Gdyby mi ná Mágnificencye y hoynę dobroczynności szacunek skárbu tego regestrowác przyszło, Arithmetyczna zaledwie stárczyłáby Numerácyá; poniewasz niepoliczone ku chwále Boskiey, ozdobie Kościoła S y Dobrupospolitemu, vstáwicznym tráktem sypią się dostátki. HaurEk IV.
troj. progresyja arytmetyczna:
 • – O skoku liczby wolnym: álbo Progressyi Arythmetyczney. SolGeom III 164.
troj. reguła arytmetyczna:
 • – ARithmetikákażdemu człowiekowi iest potrzebna y wygodna, iednák nie tylko trzebá iey Alphabetne Arithmeticzne vmieć Reguły, iáko to Addicią, Multiplikácyą, Subtrakcyą, Diuisią [...]. HaurEk 74.
 • Arithmetyczne tákże wzwysz pomienione Reguły, y niżey specyfikowáne potwierdzam y przypominam Dyspozycye, Distinkcie, ráchunkow wyrozumienie pilnie zálecam [...]. HaurEk 84.
troj. skok arytmetyczny:
 • Skok Arythmetyczny: iest postępek liczby przez przydawánie pewney liczby do terminow ostátnich. Iáki iest 1. 2. 4. 6. 8. Progressio Arithmetica. SolGeom III 80.
troj. tabuła arytmetyczna:
 • – Co się nayduie nad regiestrz w tabuli arytmetyczney: AG Przeciąg flanku zupełny. NarArch 13.
 • – OEKONOMIKA ZIEMIANSKA GENERALNA Punktámi Pártikulárnymi, Interrogatoryámi Gospodarskiemi, Práktyką Miesięczną, Modelluszámi ábo Tábułami Arithmetycznemi OBIASNIONA. HaurEk I.
Patrz *ARYTMETYCKI.
Autor: WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)