POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DESPEROWAĆ drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DESTYLOWANIE
ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 12.04.2011
CELNY I przym.
Warianty fonetyczne: CELNY I, *CZELNY I
Słowniki: SXVI, Kn, SWil, SW, SJP notują
Słowniki: SStp, T III (?), L (?) nie notują
Formy gramatyczne:
lpM.mcelny
żcelna
D.żczelnej
lmD.celnych
C.celnym
B.nmoscelne
»związany z cłem«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. administracyja celna:
 • – Żeby Scartahelli áni plebei do żadnego Officium Skarbowego et nominatim Pisarstw Skarbowych, ádministracyi Celnych, Zup, Myt, Komor przypuszczani nie byli. DanOstSwada I, 23.
troj. komora celna (sz. zm.):
 • – Pánowie kupcom [...] z tą kondicyą woły záprzedáią/ że ie zá gránice powinni przez sługę swego wystáwić/ y przez komory celne wolno cłá nie płacąc przeprowadzić. StarPopr 137.
 • – Drugi brat ie[g]o Woyciech tesz Brzeskim zowiesię ktory trzymal w Dukli celne komory od Wina. TrepNekLib 41.
 • – Toz było za IM Pana Iana Franciszka Omanskiego, Podstarosciego Zywieczkiego, y tey komory Czelney Piszarza. KomonDziej 196v.
troj. pisarz celny:
 • – Tegoz Roku Obraz do Noszenia Braczki Naswiętszey Panny Mariey (ktory Xiądz Walenty Hulicius darował) Slachetnmy Pąn Maciey Kantorowski Pisarz Celny IKM na Komorze Zywieckiey [...] reformował. KomonDziej 139v.
Autorka: KS
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)

ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 13.04.2011
CELNY II przym.
Warianty fonetyczne: CELNY II, *CZELNY II
Słowniki: SStp, SXVI, Kn, T III, SWil, SW, SJP notują
Słownik L (?) nie notuje
Formy gramatyczne:
lpM.mcelny
ncelne
D.mcelnego
żcelniejszej
C.mcelnemu
lmM.moscelni
nmoscelne
D.celnych
B.nmoscelne
lpM.żcelniejsza
ncelniejsze
B.żcelniejszą
Ms.żcelniejszej
lmM.moscelniejszy || celniejsi
nmoscelniejsze
D.celniejszych
C.celniejszym
B.moscelniejszych
nmoscelniejsze
N.celniejszemi
Ms.celniejszych
lpM.mnajcelniejszy
żnajcelniejsza
nnacelniejsze
B.mnżywnajcelniejszy || najczelniejszy
żnajcelniejszą
N.mnajcelniejszym
Ms.mnacelniejszym
nnajcelniejszym
W.żnajcelniejsza
lmM.nmosnajcelniejsze
nacelniejsze
D.najcelniejszych
nacelniejszych
N.najcelniejszemi
»wyróżniający się spośród innych, wybitny, wyborowy; odznaczający się największymi zaletami, doskonały, świetny, przedni«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. co celniejszy || co nacelniejszy:
 • – Moskwa co przy nim była na Tuszynie, obrocoili się do Krola wszyscy Bojarowie i co celnieysi. MasDiar 37.
 • – Moskwa co celnieysza w Zamku się zawarła niechcąc dać Pacholikom. MasDiar 41.
 • – Kiedysmy iuz wczas się zawiedli, działa co nacelnieysze kilka kroc iedne znich Strzeliwszy popadali się. ŻółkPocz 16.
 • – Moyżesz [...] wybrał ze wszystkich dwunastu pokolenia Mężow co celnieyszych/ y poczynił ich Principes, tribunos, centuriones. StarKaz II, 550.
 • – Biskupá nászego [...] wszyscy żegnáli/ z żálem wielkim niesposobności zdrowia iego/ y Krol iego M. sam Pan nasz Mściwy/ y senat iego Prześwietny/ y z izby Poselskiey co celnieysze persony. StarKaz II, 633.
 • – Głowy co celnieysze nam odbiera. DanOstSwada VI, 9.
Autorka: KS
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)