POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DISZKUROWAĆ drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DLACZEGO
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2010
PROSTY przym.

Najwcześniejsze poświadczenie: 1624-1639
Formy gramatyczne:
1. »nieodchylający się w żadną stronę, niewykrzywiony, niewygięty; równy«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. mat. anguł prosty: »kąt = 90 st.«
 • – Te linije [...] stojąc na krzyżu, formują anguły proste. AquaPrax 172.
2. »nieskomplikowany«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. alembik pojedynkowy prosty:
 • Alámbik poiédynkowy/ prosty. Aeolipyla [...] Vesica metallica. [...]. Kn 5.
 • – Alambik. Alembik. Destillir-Blase, Kolbe. vessie, alembic. & alembik poiedynkowy, prosty. [...]. T III 4.
troj. młyn prosty bydlęcy:
3. »niewykształcony, niekulturalny«
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. proste chłopstwo:
 • – Tu miedzy prostym chłopstwem tabor swoy zatocze! DrobOpow 174.
troj. chłopisko proste:
 • MAROUFLE [...] GRĄDAL grądalisko drąg chłopisko proste brzydkie [...] Słowo potworliwe łaiąc. DanKolaDyk II, 238.
troj. prosty żołnierz:
 • – Siekł strzelał narazał się nie iak Hetman ale iak prosty Zołnierz. PasPam 107v.
 • – Ia iako prosty Zołnierz nierad się Specyałami pasę. PasPam 164.
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. chłop prosty (sz. zm.):
 • – Masz li być złem popem/ ráczey bądź prostem chłopem. KnAd 482.
 • – Kto się szláchcicem urodzi/ á nie żyie przystoynie iáko wokácyia iego niesie [...] ten szláchectwo swoie máże/ y sromotę przodkom swoim czyni/ sam zá chłopá prostego nie stoiąc. StarKaz II, 509.
 • – Vyrzysz iuz nie tylko Woyska, ále [y g]romády Chłopow prostych z roznych Stron trzodámi ná zburzę[nie n]ieustrászonych murow zpędzone. OblJasGór 1.
 • – Z Siewierszczyzny były z Ruskich krain zaDnieprskich prostych chłopow siły edwadziescia tysięcy siekier. DrobOpow 172.
 • Nayprostszemu chłopu, Dosyć zostáć Szláchcicem ieszcze od Potopu. PotPocz 130.
 • – Wielu álbowiem iest niedoskonáłych lekárzow, ktorzy leczenia tey choroby [dworskiej] podeymuią się, á náwet y báby, chłopi prości, żydzi, etc. CompMed 406.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. kogo w proste chłopy postrzyc: »uczynić kogo swoim poddanym, wasalem«
 • – Czekaymyz rychłoli Polak nas w proste chłopy postrzyze powoli Lecz komu ieszcze ręku wicią nie krępuie Niechze zawczasu przyszłe rzeczy upatruie. DrobOpow 77.
przys. przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa:
przys.
 • – [...] Nie mászli Cnoty, ábo nie wiesz temu co rzec, Nie rádziłbym ci głowy podnosić nád korzec, Zebyś nie wziął w n, wedle przypowieści strychem Niż być złym Gwárdyánem. lepiey prostym Mnichem. PotPocz 113.
przys.
 • Masz li być złem popem/ ráczey bądź prostem chłopem. KnAd 482.
Autorzy: WG, WM
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)