Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

DLA

przyim.
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Notowanie w słownikach

Notowany w słownikach:
SStp, T, L, SWil, SW, SJP

Nienotowany w słownikach:
SXVI (?), Kn

Formy gramatyczne
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
 • – Dla [...]. T III 220.
Związki frazeologiczne

 • dla kompanijej:
 • »dla towarzystwa«
  • – Układzmy się miasto poduszki na tym Moskalu, a lezał blisko tłusty Moskal zastrzelony. Ia tedy mowię dobrze dla kompaniiey. PasPam 93v.
 • dla Boga:
 • »BÓG«
Związki nieprzyporządkowane do znaczeń
Ustabilizowane połączenia wyrazowe

 • dla dziwu robić coś:
  • – Ten [Piołun głuchy] nie wszędy bywa pospolity/ oprocz żeby go gdzie w ogrodziech fláncowano/ więcey dla dziwu/ á niż użytku. SyrZiel 358.
Przysłowia, sentencje, skrzydlate słowa

 • Dla pokoiu tę broń noszę/ O ktory cię Boże proszę. RysProv III, 3.