Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

MAGELLAŃSKI

przym. od
  Magellan
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: MAGELLAŃSKI, MAGIELLAŃSKI
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1609
Formy gramatyczne
lp M. m magiellański  
Ms. m magellańskim  
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – Dźiwna iest wielkość Oceanu/ ktory pismo ś. zowie przepáśćią wod/ ktory po wszytkiey się źiemi roźlewa: rozmitych kráiow brzegi/ wyspy/ págorki/ krzywym biegiem obchodźi/ y imię zá roznemi mieyscámi/ y przymiotámi mieni: odnogi rozmáite czyni: tákże ná niektorych mieyscách bárzo się śćieśńia/ iáko osobliwie ná Fretum Gáditáńskim y Mágelláńskim y ná Anián/ ktore zachodnią Amerykę y Tártáry wschodnie dźieli: y indźiey. BotŁęczRel II 5.
  • – W Záchodniey zaś Indyi aliàs w Ameryce albo Nowym Świecie, Missionárze około 50. Językow nárachowáli. Prym maią Mexykański, Perwański, Brázyliyski, Magiellański, Chileński, etc. ChmielAteny II 757-758.