POLSKA AKADEMIA NAUK | INSTYTUT JĘZYKA POLSKIEGO
ELEKTRONICZNY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO XVII I XVIII WIEKU
znajdź hasła
wtyczki wyszukiwania dla przeglądarek Firefox i Microsoft Internet Explorer
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O Ó P R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
sposób prezentacji hasła obszerny zwięzły
poprzednie hasło DŁUBAĆ drukuj obszerny drukuj zwięzły następne hasło DŁUGI
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 16.04.2015
A I spój.
Słowniki notują
1. »występuje między członami współrzędnymi jednorodnymi syntaktycznie«
a) wskazuje na stosunek przeciwstawny członów »ale, zaś, tymczasem«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. a ... przecie:
 • – Z kazdego Ciecze a Strzelba przecie daie ognia. PasPam 112.
 • – I my tez by wali Na morzu y Za Morzęm a przecię tego niewspominamy. PasPam 137v.
 • – Umarł [arcybiskup Prażmowski] w Iazdowie a przecię z apprehensyiey że nie mogł Francuskich Interesow dopiąc. PasPam 245.
 • – I Marsowi Nieskąpo Ognia wswey Imprezie A przecię Płomienczykow zazywa de Brzezie. PasPam 271.
troj. a ... zaś:
 • – Chciał mię tedy Woiewoda Zenić z Radoszowską A Sladkowski zas [...] gwałtem mię ciągnął do Panny Sladkowskiey. PasPam 219v.
 • – Wołaią Lutrzy Och Her Jesu Christ oni nasamego Syna a katolicy zas y Nasyna y Namatkę wołaią. PasPam 67.
 • – Olędrowie [...] dziury w Okrętach łatali zabitych wywozili chowali apotym zas Armaty y swoiey y Szwedzkiey podobywali iako sami powiedali. PasPam 69v.
troj. choć ... a:
 • Choc Ludzi iest gwałt a O człowieka czasem trudno. PasPam 249v.
 • – Y tego Nie trzeba Lekce warzyc ktory choc trochę placu ustąpi a znowu wraca się y biie. PasPam 268.
troj. choć ... a przecie:
 • Choć dopiero z wody, a przecię strzelba niezamokła. PasPam 62.
troj. choćby ... a:
 • – Takiey bądzcie nadzieie choć by miał paść ieden na drugiem A niewyiadę. PasPam 169.
b) wskazuje na stosunek łączny członów »i, oraz«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. dwa a dwa:
 • Dwá á dwá/ vide Po dwu. Kn 154.
 • dwa a dwa. zu zweyen. deux à deux. T III 290.
troj. między ... a (między):
 • – Stał oboz między Rawą a między Głuchowskiem. PasPam 198.
 • – Przystastwo iuz to było w Samym Czuplu między Morzęm Baltyckiem a Oceanem. PasPam 62v.
troj. sam a sam: »we dwóch, w cztery oczy, bez świadków«
 • – Woiewoda [...] Posłał tedy do niego Skoraszowskiego Porucznika krayczego koronego Leszczynskiegowyzywaiąc go na parol sąm a Sąm że by Woyska nieturbować. PasPam 71.
c) wskazuje na stosunek wynikowy »to, więc«:
2. »występuje między członami współrzędnymi niejednorodnymi syntaktycznie«
a) »wprowadza zdanie podrzędne«
b) »wprowadza zdanie dodatkowo wyjaśniające, uzupełniające lub ograniczające poprzedni kontekst«
c) »nawiązuje nowe zdanie o treści luźno związanej z wcześniejszym kontekstem«
Związki wyrazowe nieprzyporządkowane do znaczeń
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. a [...] zaś:
Autorka:
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)

ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Data ostatniej modyfikacji: 05.05.2009
A II part.
Słowniki: SStp, Kn, T III, SJP notują
Słowniki: SXVI (?), L (?), SWil (?), SW (?) nie notują
Formy gramatyczne:
1. »w zdaniach pytajnych«
2. »w zdaniach oznajmujących«
3. »w wyrażeniach i zdaniach wykrzyknikowych«
Autor: SPas
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)

ARTYKUŁ HASŁOWY W TRAKCIE OPRACOWANIA
Data ostatniej modyfikacji: 23.03.2016
A III rzecz. n
Słowniki notują
Formy gramatyczne:
(nieodmienny)
M.A
B.A
1. »pierwsza litera alfabetu, znak graficzny samogłoski 'a', wyróżniana czasami znakami diakrytycznymi albo kształtem dla oddania różnych odmian fonetycznych tej samogłoski«:
troj. ustabilizowane połączenia wyrazowe:
troj. a, b, c: »abecadło«
 • – My którzy od kilkudziesiąt [lat] posłując, ieszcześmy w takiej się nie znajdowali cyrkumstancyi, a iak a, b, c nauczyliśmy się prawa 1690 o porządku seymowania. KonSRoz 71.
fraz. związki frazeologiczne:
fraz. a b c: »podstawy jakiej dziedziny wiedzy«
 • – TABVLATVRA MVZYKI Abo Zápráwá Muzykálna, Według ktorey káżdy, gdy tylko a b c znać będzie/ może się bárzo prędko náuczyć śpiewáć; y ná wszelákich instrumentách/ to iest: ná Skrzypcách/ Kláwikordzie/ y inszey Muzyce z not gráć. GorMuz k. tyt..
2. »litera 'a' lub 'A' jako element porządkujący tekst, szczególnie na oznaczenie:«
a) »dni tygodnia i litery niedzielnej w kalendarzach«:
b) »kolejnych stron, kart, składek tekstowych«:
c) »części wyodrębnionego tekstu albo odpowiedzi na pytanie«:
d) »części lub całości przedmiotu lub jego miejsca na rysunkach, planach i mapach«:
e) »części katalogów, regestrów, indeksów«:
f) mat. »linii, kątów, punktów«:
g) »całości lub elementu szyfru«:
h) »pierwszego spośród wymienianych kolejnych elementów, cech«:
3. muz. »oznaczenie jednego z siedmiu dźwięków skali diatonicznej«:
4. »skrót imienia zaczynającego się na 'a' w spisach i wzorcowych dialogach«:
Autor: MK-G
wyświetl dyskusję na temat hasła (0 wiadomości)