Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż

UWIKŁAĆ

czas. dk
ZALĄŻEK ARTYKUŁU HASŁOWEGO
Warianty fonetyczne: UWIKŁAĆ, UWICHŁAĆ
Notowanie w słownikach
Słowniki nie notują
Najwcześniejsze poświadczenie: 1618
Formy gramatyczne
bezokolicznik
  uwikłać
czas przeszły
lp ż 3. os.   uwichłała
lm mos 3. os.   uwikłali
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • ~ Ci się iak y ty/ byli vwikłáli/ Ale się potym mężnie wyśidláli Z czartowskiey matnie: Tych ty o przyczynę Proś/ tak twych snadniey złożysz grzechow winę: Proś ich o pomoc/ abyć to z iednali/ Co sámi sobie płacząc otrzymáli. TwarKŁodz E2.
  • ~ Po śmierci iego Egypt dostał się Ptolomeuszowi Lagi y 13. Sukcessorom Ptolomeuszom, aż do ostatniey Kleopatry, Siostry Ptolomeusza Dionizego; ktora Kleoptra Antoniusza Trium-viri amorami uwichłała, a od Iuliusza Cesarza pod Actium pokonana, aby była nie dostała się żywcem Rzymianom, et in triumpho ne duceretur, zmiie na lewym boku, lażąc na złotym łożku sobie położyła, śmierć tak sobie zadała. ChmielAteny IV 551.
  • ~ Procz tego, że iego błędy bywaią nam nieiako przypisane, ieszcze nas zwykł uwikłać w złe sprawy, y wtrącac w też same nieszczęścia, w ktore się złym postępkiem swoim rzuca. AkDziec 99.
Podhasła

UWIKŁANY


im. przym. bier.
Warianty fonetyczne: UWIKŁANY, UWICHŁANY

Formy gramatyczne
lp B. m nżyw   uwichłany
lm M. mos   uwikłani
Najwcześniejsze poświadczenie:
1610
Znaczenia
hasło w opracowaniu - nie podano jeszcze definicji
  • – A przetoż nie godźiło się wam więcey ták chodźić/ iáko chodzą Pogánie w márnośći zmysłu swego/ máiąc vwichłány ćiemnośćiámi rozum/ oddaleni od żywotá Bożego przez nieumieiętność/ ktora w nich iest/ y dla záślepienia sercá ich: ktorzy rozpacżáiąc w dáli się sami ná niewstydliwość ná cżynienie niecżystośći y łákomstwá. SmotLam 17v.
  • – Ci ktorzy adoruią Jezusa Chrystusa iako Boga swoiego, są iednak uwikłani kacerstwem, albo odszczepieństwem, darmo podchlebiaią sobie iakoby mieli przyiść do tey naywyższey szczęśliwości. AkDziec 65.